Hakutulokset haulle: CBS

Diagnoosi

…frontotemporaalista dementiaa sekä kortikobasaalista degeneraatiota. Molemmissa on todettu muutoksia tau-proteiinin tuotantoa ohjaavassa geenialueessa kromosomissa 17. Myös progranuliinimutaatioita on todettu perinnöllisissä CBS-muodoissa. Asiasanat: CBS kortikobasaalinen oireyhtymä CBS diagnoosi CBS perinnöllisyys Jaa…

Kortikobasaalinen oireyhtymä

…kesto on noin kahdeksan vuotta, mutta yksilöllistä vaihtelua esiintyy. Sairaudesta käytetyt nimitykset ja lyhenteet: Corticobasal degeneration, CBD Corticobasal syndrome, CBS ICD-10 luokitus: G31.0 Paikallinen aivosurkastuma Asiasanat: CBS kortikobasaalinen oireyhtymä Jaa…

Hoito

…vatsanpeitteiden läpi mahalaukkuun asennettavalla PEG-ruokintaletkulla. Vaikeassa puhehäiriössä potilas saattaa hyötyä kommunikaation apuvälineistä. CBS-potilaat ja heidän omaisensa voivat osallistua Parkinsonliiton järjestämille Parkinson plus -sopeutumisvalmennuskursseille. Asiasanat: CBS kortikobasaalinen oireyhtymä CBS hoito Jaa…

Epätyypilliset Parkinsonismit

…neurologisista sairauksista, joissa esiintyy parkinsonismi-oireiden lisäksi myös muita keskushermoston rappeutumisesta johtuvia oireita: etenevä supranukleaarinen halvaus eli PSP monisysteemiatrofia eli MSA kortikobasaalinen oireyhtymä eli CBS lewynkappaletauti Kolmesta ensiksi mainitusta voidaan käyttää…

Harvinaisia liikehäiriösairauksia

…250. Kortikobasaalinen oireyhtymä eli CBS Kortikobasaalinen oireyhtymä (CBC) alkaa yleensä 50. ikävuoden jälkeen. Sairautta luonnehtii alkuvaiheessa vahvasti toispuoleinen lihasjäykkyys, kömpelyys, liikuntavaikeudet ja raajan pakkoasennot useimmiten vailla merkittävää vapinaa. Aivokuorelta selkäytimeen…

Oppaat ja videot

…Parkinsonismi-sairaudet -opas PSP,MSA,CBS, FTD Muita oppaita Kognitiiviset oireet työelämässä opas työssä selviytymisen tueksi (Neuroneuvomo-hankkeen tuotos) Sosiaaliturvaopas (järjestöjen sosiaaliturvaopas 2022), tämä linkki johtaa erilliselle sivulle: https://sosiaaliturvaopas.fi/opas/ Lapset ja vanhemman sairaus -Opas…

Oireet

…elää omaa elämäänsä. Puhe- ja muistihäiriöitä ilmaantuu sairauden myöhemmässä vaiheessa, mutta se voi myös alkaa toiminnanohjauksen ja suunnittelun vaikeutena. Dementiaa esiintyy neljäsosalla potilaista. Asiasanat: CBS kortikobasaalinen oireyhtymä CBS oireet Jaa…

Parkinsonismi dystoniassa on harvinaista, mutta mahdollista

…parkinsonismit -nimitystä käytetään seuraavista harvinaisista neurologisista sairauksista: etenevä supranukleaarinen halvaus eli PSP, monisysteemiatrofia eli MSA, kortikobasaalinen oireyhtymä eli CBS ja lewynkappaletauti. Näissä sairauksissa esiintyy parkinsonismi-oireiden lisäksi myös muita keskushermoston rappeutumisesta…

Oireet

…oireet kehittyvät myöhemmin. PSP:n neuropatologisia löydöksiä todetaan myös osassa kortikobasaalisista syndroomista (PSP-CBS) ja otsa-ohimolohkodegeneraatioissa (bvFTD). Etenkin klassisessa PSP:ssä kaatuilu on tavallisimpia ensioireita. Sairastunut saattaa seistä ryhdikkäästi, mutta tasapaino kaataa taaksepäin….

Otsa-ohimolohkorappeuma

…progressiivinesena supranukleaarisena halvauksena (PSP) ja kortikobasaalisena syndroomana (CBS). Neuropatologisessa tutkimuksessa voidaan löytää useamman tyyppisiä solutason muutoksia, joille on kuitenkin yhteistä poikkeavan tau-valkuaisaineen, TDP-43-nimisen valkuaisen tai progranuliinin kertyminen sekä hermosoluihin että…