Hakutulokset haulle: Ep��tyypilliset Parkinsonismit

Epätyypilliset Parkinsonismit

…taudin sukulaissairauksissa oireet etenevät nopeasti Asiasanat: Epätyypilliset Parkinsonismit Parkinsonismit PSP MSA CBS etenevä supranukleaarinen halvaus monisysteemiatrofia kortikobasaalinen oireyhtymä ohimo-otsalohkorappeuma Parkinson plus Wilsonin tauti Fahr-oireyhtymä neuroakantosytoosi FTD juveniili Huntingtonin taut Jaa…

Oireet

…toimintojen hidastumista ja tarkkaavuuden ja työmuistin vaikeuksia. Varsinainen dementoituminen on kuitenkin harvinaista. Neuropsykiatrisia oireita kuten apatiaa, masennusta ja ahdistusta todetaan usein. Asiasanat: Epätyypilliset Parkinsonismit Parkinsonismit MSA monisysteemiatrofia MSA oireet Jaa…

Diagnoosi

…heikkenemistä aivojuovion ja talamuksen alueella (MSA-P) ja pikkuaivojen alueella (MSA-C). Sairaus ei pääasiassa ole perinnöllinen, mutta yksittäisiä sukuja on raportoitu tapausselostuksissa. Asiasanat: Epätyypilliset Parkinsonismit Parkinsonismit MSA monisysteemiatrofia Msa diagnoosi Jaa…

Hoito

…Myös omaisen jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää sairauden edetessä. Sairastuneilla ja heidän omaisillaan on mahdollisuus hakeutua Parkinsonliiton järjestämille, sairauteen sopeutumista tukeville kursseille. Asiasanat: Epätyypilliset Parkinsonismit Parkinsonismit MSA monisysteemiatrofia MSA hoito Jaa…

Progressiivinen supranukleaarinen halvaus

…nimitykset ja lyhenteet: Steele-Richardson-Olszewskin oireyhtymä, etenevä supranukleaarinen silmälihashalvaus, PSP ICD-10 -luokitusnumero: G23.1 Ophtalmoplegia supranuclearis progressiva Aiheeseen liittyvää Harvinainen PSP-tauti muutti elämän Asiasanat: Epätyypilliset Parkinsonismit Parkinsonismit PSP etenevä supranukleaarinen halvaus Jaa…

Oireet

…impulsiivisuutena ja kriittisyyden puutteena. Sanasujuvuus heikentyy ja puhe muuttuu epäselväksi. Myös nieleminen vaikeutuu. Taudin edetessä todetaan usein otsalohkodementian piirteitä. Asiasanat: Epätyypilliset Parkinsonismit Parkinsonismit PSP etenevä supranukleaarinen halvaus PSP oireet Jaa…

Diagnoosi

…Parkinson plus -oireyhtymää voi erottaa löydöksen perusteella. Aivojen glukoosiaineenvaihduntakuvauksessa (FDG PET) voidaan todeta aineenvaihdunnan heikkenemistä keskiaivojen ja otsalohkon alueella. Asiasanat: Epätyypilliset Parkinsonismit Parkinsonismit PSP etenevä supranukleaarinen halvaus PSP diagnoosi Jaa…

Hoito

…ennen kognitiivisten ongelmien vaikeutumista. Sairastuneilla ja heidän omaisillaan on mahdollisuus hakeutua Parkinsonliiton järjestämille Parkinson plus -sairauteen sopeutumista tukeville kursseille. Asiasanat: Epätyypilliset Parkinsonismit Parkinsonismit PSP etenevä supranukleaarinen halvaus PSP diagnoosi Jaa…

Monisysteemiatrofia

…nimitykset ja lyhenteet: Shy-Dragerin oireyhtymä striatonigraalinen degeneraatio olivopontoserebellaarinen degeneraatio MSA ICD-10 luokitus: G90.3 Usean järjestelmän rappeuma G23.3 Monisysteemiatrofian parkinsonistinen alatyyppi G23.3 Monisysteemiatrofian pikkuaivotyyppi Asiasanat: Epätyypilliset Parkinsonismit Parkinsonismit MSA monisysteemiatrofia Jaa…

Etusivu

…kertoo kenelle palvelu on tarkoitettu. Epätyypilliset Parkinsonismit Yhdessä erilaisina Kurssinro 822 Aika 7.-11.3.2022 Kurssi on suunnattu henkilöille, joilla on… 7.3.-11.3.2022 Maskun Neurologinen kuntoutuskeskus Hakemukset 31.1.2022 mennessä Huntingtonin tauti Parkinsonin tauti…