Hakutulokset haulle: FTD

Oppaat ja videot

…löytyvät epätyypillisiin Parkinsonismeihin liittyvät oppaat ja videot. Oppaat Epätyypilliset Parkinsonismi-sairaudet -opas PSP,MSA,CBS, FTD Muita oppaita Kognitiiviset oireet työelämässä opas työssä selviytymisen tueksi Asiasanat: PSP MSA CBS Epätyypilliset parkinsonismit FTD Jaa…

Otsa-ohimolohkorappeuma

…Sairaudesta käytetyt nimitykset ja lyhenteet: Frontotemporal lobar degeneration (FTLD) frontotemporal degenerationrontotemporal dementia (FTD) behavioural variant frontotemporal dementia (bvFTD) otsa-ohimolohkorappeuma. otsalohkodementia Pickin tauti, etenevä sujumaton afasia, semanttinen afasia ICD-10 luokitus: G31.0…

Harvinaisia liikehäiriösairauksia

…lisätietoa: Kirsti Martikainen ja Arja Pasila: Epätyypilliset Parkinsonismi-sairaudet PSP, MSA, CBS, FTD. Opasvihko. Suomen Parkinson-liitto ry 2016. Heikki Teräväinen: Parkinsonin taudin sukulaissairauksissa oireet etenevät nopeasti. Artikkeli Parkinson postia -lehdessä 1/2012….

Oireet

…liikehäiriösairaudet Fahrin tauti Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä Hemifasiaalispasmi Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele FTLD jaetaan oirekuvan mukaan kolmeen päätyyppiin: otsalohkodementia (FTD), etenevä sujumaton afasia (PPA) ja semanttinen dementia. Otsalohkodementia…

Epätyypilliset Parkinsonismit

…taudin sukulaissairauksissa oireet etenevät nopeasti Asiasanat: Epätyypilliset Parkinsonismit Parkinsonismit PSP MSA CBS etenevä supranukleaarinen halvaus monisysteemiatrofia kortikobasaalinen oireyhtymä ohimo-otsalohkorappeuma Parkinson plus Wilsonin tauti Fahr-oireyhtymä neuroakantosytoosi FTD juveniili Huntingtonin taut Jaa…