Hakutulokset haulle: FTD

Oppaat ja videot

…Parkinsonismi-sairaudet -opas PSP,MSA,CBS, FTD Muita oppaita Kognitiiviset oireet työelämässä opas työssä selviytymisen tueksi (Neuroneuvomo-hankkeen tuotos) Sosiaaliturvaopas (järjestöjen sosiaaliturvaopas 2022), tämä linkki johtaa erilliselle sivulle: https://sosiaaliturvaopas.fi/opas/ Lapset ja vanhemman sairaus -Opas…

Otsa-ohimolohkorappeuma

…painottuva rappeutuminen. Tunnetuin sairauden muoto on otsalohkodementia eli frontotemporaalidementia (FTD), joka on etenevä muistihäiriö. Siinä tyypillisenä todetaan persoonallisuuden ja käytöksen muutoksia, toiminnanohjauksen häiriöitä ja kielellisiä ongelmia. Lisäksi sairauden kielellisiä muotoja…

Harvinaisia liikehäiriösairauksia

…lisätietoa: Kirsti Martikainen ja Arja Pasila: Epätyypilliset Parkinsonismi-sairaudet PSP, MSA, CBS, FTD. Opasvihko. Suomen Parkinson-liitto ry 2016. Heikki Teräväinen: Parkinsonin taudin sukulaissairauksissa oireet etenevät nopeasti. Artikkeli Parkinson postia -lehdessä 1/2012….

Oireet

…Muut liikehäiriösairaudet Fahrin tauti Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä Hemifasiaalispasmi Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele FTLD jaetaan oirekuvan mukaan kolmeen päätyyppiin: otsalohkodementia (FTD), etenevä sujumaton afasia (PPA) ja semanttinen dementia….

Epätyypilliset Parkinsonismit

…taudin sukulaissairauksissa oireet etenevät nopeasti Asiasanat: Epätyypilliset Parkinsonismit Parkinsonismit PSP MSA CBS etenevä supranukleaarinen halvaus monisysteemiatrofia kortikobasaalinen oireyhtymä ohimo-otsalohkorappeuma Parkinson plus Wilsonin tauti Fahr-oireyhtymä neuroakantosytoosi FTD juveniili Huntingtonin taut Jaa…