Hakutulokset haulle: MSA

Diagnoosi

…heikkenemistä aivojuovion ja talamuksen alueella (MSA-P) ja pikkuaivojen alueella (MSA-C). Sairaus ei pääasiassa ole perinnöllinen, mutta yksittäisiä sukuja on raportoitu tapausselostuksissa. Asiasanat: Epätyypilliset Parkinsonismit Parkinsonismit MSA monisysteemiatrofia Msa diagnoosi Jaa…

Oireet

…mm. hikoilun väheneminen ja raajojen kärkiosien kylmeneminen. Autonomisten oireiden lisäksi sairauteen kuuluu motorisia oireita, joiden perusteella MSA jaetaan kahteen oirekuvaan. Parkinsonismioireisiin painottuva taudin muoto on nimeltään MSA-P, ja tällöin sairastuneella…

Monisysteemiatrofia

…on ollut huomattavasti hitaampaa. Sairautta esiintyy yhtä paljon molemmilla sukupuolilla. MSA ei ole periytyvä sairaus. Sairaudesta käytetyt nimitykset ja lyhenteet: Shy-Dragerin oireyhtymä striatonigraalinen degeneraatio olivopontoserebellaarinen degeneraatio MSA ICD-10 luokitus: G90.3…

Harvinaisia liikehäiriösairauksia

…puhe muuttuu epäselväksi. Myös persoonallisuuden muutoksia ja muistihäiriöitä esiintyy. Vuosittain Suomessa todetaan 20–25 uutta PSP-tapausta. Sairastuneita on yhteensä noin 300. Monisysteemiatrofia eli MSA Monisysteemiatrofiaan (MSA) sairastutaan nuorempana kuin tavanomaiseen Parkinsonin…

Väsymys ja Parkinsonin tauti

…Plus-oireyhtymään luettavassa monisysteemiatrofiassa (MSA) unihäiriöt ja päiväaikainen väsymys näyttäisi olevan vielä yleisempää kuin idiopaattista Parkinsonin tautia sairastavilla. Näitä potilasryhmiä vertailevassa tutkimuksessa MSA-potilaiden parkinsonismioireisto oli vaikeampiasteista, vaikka ryhmät olivatkin iältään ja…

Parkinsonin taudin sukulaissairauksissa oireet etenevät nopeasti

…ja potilas kääntää päätään alaspäin, hänen silmänsä kääntyvät asianmukaisesti. Monisysteemiatrofia (MSA) Sairauden nimen vapaa käännös voisi olla vaikkapa “monen eri aivoalueen rappeuma”. Sen nimi “monisysteemiatrofia” on suora käännös sen englanninkielisestä…

Epätyypilliset Parkinsonismit

…neurologisista sairauksista, joissa esiintyy parkinsonismi-oireiden lisäksi myös muita keskushermoston rappeutumisesta johtuvia oireita: etenevä supranukleaarinen halvaus eli PSP monisysteemiatrofia eli MSA kortikobasaalinen oireyhtymä eli CBS lewynkappaletauti Kolmesta ensiksi mainitusta voidaan käyttää…

Oppaat ja videot

…Parkinsonismi-sairaudet -opas PSP,MSA,CBS, FTD Muita oppaita Kognitiiviset oireet työelämässä opas työssä selviytymisen tueksi (Neuroneuvomo-hankkeen tuotos) Sosiaaliturvaopas (järjestöjen sosiaaliturvaopas 2022), tämä linkki johtaa erilliselle sivulle: https://sosiaaliturvaopas.fi/opas/ Lapset ja vanhemman sairaus -Opas…

Parkinsonismi dystoniassa on harvinaista, mutta mahdollista

…14 vuoden kuluttua dystonian alkamisesta. Parkinsonismin kehittäneistä henkilöistä seitsemän oli naisia ja neljä miehiä. Kehitys johti Parkinsonin tautiin viidellä henkilöllä, monisysteemiatrofiaan eli MSA:han kolmella henkilöllä, ja muuhun epätyypilliseen parkinsonismiin kolmella…

Hoito

…Myös omaisen jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää sairauden edetessä. Sairastuneilla ja heidän omaisillaan on mahdollisuus hakeutua Parkinsonliiton järjestämille, sairauteen sopeutumista tukeville kursseille. Asiasanat: Epätyypilliset Parkinsonismit Parkinsonismit MSA monisysteemiatrofia MSA hoito Jaa…