Hakutulokset haulle: aivojen syv��stimulaatiohoito

Musiikki kuntouttaa aivosairauksissa

…menetelmiä käyttäen. Vasta viime vuosina on uusimmilla kuvantamistutkimuksilla voitu osoittaa musiikin korjaava vaikutus aivojen rakenteeseen. Musiikin kuuntelu lisää aivojen harmaan aineen määrää ja tehostaa hermoratayhteyksien korjautumista. Nyt halutaan päästä askelta…

Tiedote 11.4.2021 Suomen Parkinson-säätiön apurahat 2021 myönnetty

…myönnetyissä hakemuksissa tutkimuksen kohteena. L-dopan infuusiohoidosta suoraan suoleen tehdään kartoitusta ja myös L-dopan hyötyosuuden parantamista tutkitaan. Näiden ohella aivojen kuvantaminen, eri aivoalueiden infarktien merkitys, dystonia ja Huntingtonin taudin esiintyvyyden muutokset…

Edenneen Parkinsonin taudin hoitovaihtoehdot

…helpota oireita. Tuolloin kyseeseen tulevat ns. laiteavusteiset hoidot. Suomessa Parkinsonin tautia hoidetaan tällä hetkellä kolmella laiteavusteisella hoitomuodolla: aivojen syvästimulaatiohoidolla (deep brain stimulation eli DBS), levodopainfuusiohoidolla ja apomorfiini-infuusiohoidolla. Aivojen syvästimulaatiohoito Aivojen

Parkinsonin taudin sukulaissairauksissa oireet etenevät nopeasti

…nimestä Multiple System Atrophy (MSA), jolla halutaan kuvata sairautta, jossa hermosolukatoa voi esiintyä aivojen monilla eri alueilla. Tämän sairausnimikkeen alle on nykyisin yhdistetty aiemmin eri nimillä kulkeneita sairauksia (esim. Shy-Dragerin…

Diagnoosi

…Hemifasiaalispasmi Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele Syytä dystonian syntyyn ei tiedetä. Aivojen kuvaustutkimuksissa ei yleensä löydy rakenteellisia poikkeavuuksia. Tahdonalaisten liikkeiden säätelyssä on sen sijaan tutkimuksissa todettu toiminnallista…

Diagnoosi

…Suomessa diagnostiikassa Diagnoosia tukemaan tehdään kuvantamistutkimuksia. Aivojen magneettikuvassa voi näkyä kudossurkastumaa pikkuaivojen, aivorungon ja tyvitumakkeiden alueella. Aivojen välittäjäaineisotooppikuvauksissa (DATSCAN, CIT SPET) voidaan todeta aivojuoviossa dopamiinitoiminnan häiriö. Löydös ei ole spesifi,…

Diagnoosi

…esiintyvä liikehäiriö. Lisäksi diagnoosia tukee kortikaalisen dysfunktion piirteet, joihin luetaan raajan apraksia, vieraan raajan oireyhtymä ja monimuotoisemmat tuntoaistimuksen häiriöt. Diagnoosia tukemaan tehdään myös kuvantamistutkimuksia. Aivojen magneettikuvassa voidaan havaita epäsymmetrisiä muutoksia…

Laiteavusteiset hoitomuodot

…käytössä olevia laiteavusteisia hoitoja ovat aivojen syvästimulaatiohoito (deep brain stimulation eli DBS), levodopainfuusiohoito ja apomorfiini-infuusiohoito. Aivojen syvästimulaatiohoito eli DBS Aivojen sisäisellä stimulaatiohoidolla eli syväaivostimulaatiolla (DBS) tarkoitetaan sitä, että aivoihin asennetaan…

Katsaus Huntingtonin tautiin

…Tuoreiden tutkimusten perusteella näin vaikuttaa olevan. Esikoululaisilla alle 36 toiston pituisen CAG-toistojakson pituuden on havaittu korreloivan tytöillä positiivisesti aivokuoren paksuuteen, aivojen syvän harmaan aineen tilavuuteen ja suoriutumiseen kognitiivisissa testeissä ja…

Suomen Parkinson-säätiön myöntämät apurahat 2022

…merkitystä Parkinsonin taudissa. Yhdessä rahoitusta saaneessa PET-keskuksen tutkimuksessa selvitetään aivojen valkean aivoaineen merkitystä Parkinsoniin. Turussa tutkitaan myös mustatumakkeen (Substantia nigran) muutoksia epätyypillisessä Parkinsonin taudissa ja kaulan alueen dystonian aivoverkostoja. Yksi…