Hakutulokset haulle: kannanotto

Neuroliiton kannanotto

Onko vaikeavammaisten kuntoutuksessa vain halvin kyllin hyvää? Hankintalaki on kelvollinen työväline, jos sitä käytetään taiten. Muulla tavoin käytettynä siitä tulee pahimmillaan tuhoväline. Kansaneläkelaitos on kilpailuttanut palveluntarjoajat, joilta se ostaa ensi…

Potilasjärjestöt: Lainsäädännön valuviat eivät saa vaarantaa potilaiden mahdollisuutta saada uusimpaan tutkimukseen pohjautuvaa hoitoa

…Uusi tutkimustieto on tärkeää ja keskeistä uusien hoitomuotojen kehittämiseksi. Pahimmillaan toisiolaki vaarantaa suomalaisten potilaiden mahdollisuuden saada hoitoa, jossa hyödynnetään uusimman tutkimuksen tuomaa tietoa. Lue kannanotto kokonaisuudessaan SOSTE Suomen sosiaali ja…

Lapin sote-uudistuksessa eivät näy vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelut

…ja pitkäaikaissairaiden erityistarpeiden tunnistamiseksi. Järjestöjen kannanotto sote-valmisteluun Lapissa Invalidiliitto, Muistiliitto, Epilepsialiitto, Lihastautiliitto, Näkövammaisten liitto, Parkinsonliitto ja Omaishoitajaliitto lähestyivät kannanotollaan Lapin sote-uudistuksen valmistelijoita ja esittivät huolensa Lapin alueen vammaisten ja pitkäaikaissairaiden…

Omaishoitajaliitto vaatii: Omaishoitovapaan ansionmenetys korvattava

…tulee korvata mahdolliset ansionmenetykset Ruotsin saattohoitovapaan tapaan sairausvakuutuksesta, nykyisen erityishoitorahan mukaisesti. Väestön ikääntyessä ansiotyön ja omaishoidon yhdistämisen helpottaminen vastaa hoivan lisääntyvään tarpeeseen tulevaisuudessa. Lue Omaishoitajaliiton kannanotto kokonaan tästä linkistä: https://omaishoitajat.fi/omaishoitajaliitto-vaatii-omaishoitovapaan-ansionmenetys-korvattava/…

Harvinaiset-verkosto ottaa kantaa toisiolain muuttamiseksi

…ja hoitojen kehittämisessä. Nykymuotoinen toisiolaki vaarantaa osallistumisen kansainväliseen rekisteritutkimukseen, ja asettaa siten harvinaissairaat epätasa-arvoiseen asemaan verrattuna muihin sairauksiin. Lue Harvinaiset-verkoston kannanotto ja yliopistollisten sairaaloiden johtajalääkärien vetoomus toisiolain muuttamiseksi täältä: https://harvinaiset.fi/2021/03/vetoomus-toisiolain-muuttamiseksi/…

Poimintoja Neurologipäiviltä

…samalla henkilöllä usean erikoisalan sairaudet. Tällöin sekä muissa ongelmatapauksissa ajoterveys pyritään määrittelemään lääkäreiden välisen yhteistyön perusteella tarkoituksena tuottaa yksi yhteinen kannanotto potilaan ajokykyyn. Arviointia varten on perustettu monialainen Tyksin Ajopoli,…

Parkinsonliitto kannattaa muutoksia yhdistyslakiin ja toimintaryhmälain säätämistä

Parkinsonliitto kannattaa suurinta osaa oikeusministeriön työryhmän mietinnössä esittämistä yhdistyslain muutoksista ja toimintaryhmälaista. Parkinsonliitto lausui mietinnöstä 9.4. lausuntopalvelu.fi:n kautta. Liitto pitää erityisen kannatettavana lakia toimintaryhmistä yhdistystoimintaa kevyempänä muotona. Mistä on kyse?…

Parkinsonliitto kannattaa muutoksia yhdistyslakiin ja toimintaryhmälain säätämistä

Parkinsonliitto kannattaa suurinta osaa oikeusministeriön työryhmän mietinnössä esittämistä yhdistyslain muutoksista ja toimintaryhmälaista. Parkinsonliitto lausui mietinnöstä 9.4. lausuntopalvelu.fi:n kautta. Liitto pitää erityisen kannatettavana lakia toimintaryhmistä yhdistystoimintaa kevyempänä muotona. Mistä on kyse?…

Parkinsonliitto lausui järjestöjen valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä

Valtio uudistaa järjestöjen valtionavustuskäytäntöjä, ja näihin perehtynyt työryhmä on laatinut kahdeksan muutosehdotusta. Ehdotusten tavoitteena on yhtenäistää ja selkeyttää järjestöjen valtionavustuskäytäntöjä. Mistä on kyse? Valtiovarainministeriössä on selvitetty järjestöille siirrettäviä avustuskäytäntöjä. Vuosittain…

Vetoomus: Huntingtonin tautia ja muita harvinaisia sairauksia sairastavien hoitoon pääsy on taattava

Eurooppalainen Huntington-yhdistysten kattojärjestö European Huntington Association (EHA) ja neurologisia sairauksia edustava European Federation of Neurological Associations (EFNA) ovat julkaisseet yhteisen konsensuslausuman ja vetoomuksen Huntingtonin taudin ja muiden harvinaisten sairauksien puolesta….