Hakutulokset haulle: kuolema

Kuolinapu jakaa lääkärien mielipiteitä

Lääkäriliiton, Duodecimin ja Hyvä kuolema -yhteisvastuuhankkeen toteuttamaan Lääkäri ja kuolinapu -kyselyyn vastanneista lääkäreistä 40 % kertoi joskus lievittäneensä potilaan kärsimystä tietoisena, että se saattaa lyhentää potilaan elämää. Heistä 87 %…

Parempaa hoitoa elämän loppuvaiheessa

…on vain hetken erikoissairaanhoidossa ja siirtyy sitten oman hoitotahon vastuulle. Keskus varmistaa kuitenkin ensin, että jatkohoito potilaan omassa kotikunnassa toimii hyvin. – Syntymä ja kuolema ovat elämän merkityksellisimpiä asioita. Jos…

Oikeus palliatiiviseen hoitoon kuuluu kaikille kuolemaan johtavaa sairautta sairastaville

Palliatiivisen hoidon tarpeen arvioidaan kasvavan Euroopassa lähivuosina monien potilasryhmien kohdalla. Palliatiivinen hoito kuuluu kaikille ja kaikenikäisille kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastaville potilaille, todetaan 16.2.2018 päivitetyssä palliatiivisen hoidon ja…

Suomalaiset suhtautuvat eutanasiaan hyväksyvästi

Anja Terkamo-Moision Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavan väitöskirjatutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät kuolemaa luonnollisena osana elämää. Myös eutanasiaan suhtaudutaan myönteisesti. Eutanasialla tarkoitetaan kuolevan omasta pyynnöstä tapahtuvaa avustamista kuolemaan kärsimysten lopettamiseksi. Vuosien 2012–2014 aikana…

Lääkäriliitto: Saattohoito kehittynyt viimeisten vuosien aikana

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielestä saattohoitoa on kehitetty viimeisten vuosien aikana huomattavasti. Viimeaikaisen kehityksen myötä oman alueen saattohoidon tilaa arvioitiin myönteisesti. Asteikolla 0-10 lääkäreistä yli puolet arvioi saattohoidon tasoksi vähintään…

Tekisinkö testamentin?

Suomessa laki määrää miten perintö jakautuu henkilön kuoleman jälkeen. Lakimääräisestä perimysjärjestyksestä voidaan poiketa tekemällä testamentti eli testamentintekijä voi lähtökohtaisesti itse päättää miten perintö jakautuu hänen kuolemansa jälkeen. Eri ihmisillä testamentin…