Hakutulokset haulle: kysely

RAY tukee –barometri kertoo: Järjestöt lääkkeenä yksinäisyyteen

…saaneet vastaavia hyötyjä mistään muusta toiminnasta. Mikä RAY tukee -barometri? RAY tukee -barometri on RAY:n tilaama ja Ramboll Management Consultingin ja Taloustutkimuksen toteuttama kysely. Kysely kartoittaa RAY:n avustusta saavien järjestöjen…

Koulutus- ja tapahtumarekisterin tietosuojaseloste

…kyseisessä tapahtumassa käytettävään sähköiseen järjestelmään. 8. Tietojen luovutukset ja siirrot Tapahtumienhallintaa ja palautteiden keraamiseen käytetään webropol kysely– ja raportointisovellusta. Webropol-sovelluksella kerättyjä tietoja ylläpidetään Webropol Oy:n omilla tietoturvatuilla ohjelmistopalvelimilla. Osallistujan tiedoista…

Väitös Parkinsonin taudin unihäiriöistä

…Parkinson-liiton jäsenille postitettiin kohdistettu kysely univaikeuksista. Kyselyyn osallistui 854 ihmistä, ja määrä oli riittävän suuri tilastollisesti merkitsevien johtopäätösten esittämiseen. Suomalaisessa unihäiriöiden esiintyvyys -kyselytutkimuksessa behavioraalinen unioireyhtymä esiintyi 39.0 %:lla kyselyyn vastanneista….

Liikuntatoimintaan

…vuodessa kysely, jonka tuloksia käytetään liikuntatoiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Liikuntatoimikunta 2021-2022 Liikuntatoimikunta ideoi ja kehittää liiton liikuntatoimintaa sairastaville ja heidän läheisilleen. Toimikunta koostuu liikunnasta kiinnostuneista jäsenistä, joilla on monipuolista ja…

Essi-hankkeen tietosuojaseloste

…järjestämään vertaisryhmätoimintaan ja tapahtumiin. Tapahtuman aikana voidaan käyttää manuaalisia/sähköisiä listoja esim. osallistujalista, majoituslista, jotka tuhotaan asiamukaisesti tapahtuman jälkeen. Voimavaraviikonloppuihin osallistuneiden yhteystiedot säilytetään hankkeen ajan (2020-2022) tutkimusta (kysely / haastattelu) varten….

Kuolinapu jakaa lääkärien mielipiteitä

…koki toimineensa aina oikein. Kyselyn tulokset julkistettiin Lääketieteen etiikan päivän ”Hyvä kuolema” -seminaarissa Säätytalolla 6.10.2016. Kyselyssä kartoitettiin lääkärien kokemuksia ja mielipiteitä lääkärin antamasta hoidosta juuri ennen kuolemaa eli kuolinavusta. Kuolinavulla…

Lääkäriliitto: Saattohoito kehittynyt viimeisten vuosien aikana

…8. Siitä huolimatta saattohoidossa nähdään edelleen ongelmana muun muassa hoitoon siirtymisen viivästyminen, saattohoitopaikkojen vähäinen määrä ja koulutuksen puute, selviää Lääkäriliiton tekemästä kyselystä. Lääkäriliiton tammikuussa tekemään kyselyyn vastasi kaikkiaan 290 kuolevia…

Me kysyimme: Mikä on mielestäsi ikävin liikehäiriösairauden aiheuttama näkymätön oire?

…mediassa epävirallisen anonyymin kyselyn ikävimmistä ns. näkymättömistä oireista, joita liikehäiriösairaudet aiheuttavat. Vastauksia tuli sairastavilta ja heidän omaisiltaan. ”Sosiaalinen paine.” Nainen, 40, ”Vaikein näkymätön oireeni on virtsanpidätysvaiva. Se suorastaan pitää minut…