Hakutulokset haulle: neuroakantosytoosi

Neuroakantosytoosi

…Parisuhde ja seksuaalisuus Muut liikehäiriösairaudet Fahrin tauti Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä Hemifasiaalispasmi Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele Neuroakantosytoosit ovat ryhmä hitaasti eteneviä liikehäiriösairauksia, jossa erityispiirteenä ovat tahattomien liikkeiden esiintyminen,…

Epätyypilliset Parkinsonismit

…liikehäiriösairaudet Fahrin tauti Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä Hemifasiaalispasmi Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele Parkinsonismilla tarkoitetaan oireyhtymää, jossa henkilöllä on Parkinsonin taudin kaltaisia oireita. Parkinsonismi voi motorisena oireistona olla mukana…

Harvinaisia liikehäiriösairauksia

…oireita. PINK1- PARK6:n osuus nuorena alkavista Parkinsonin taudeista on 1-4 prosenttia. PARK9 on nuorena 12–15 vuoden iässä alkava harvinainen perinnöllinen dystonia-parkinsonismi-oireyhtymä, joka aiheuttaa lihasjäykkyyttä, silmän liikehäiriöitä, dementiaa ja hallusinaatioita. Neuroakantosytoosi

Otsa-ohimolohkorappeuma

…liikehäiriösairaudet Fahrin tauti Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä Hemifasiaalispasmi Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele Otsa-ohimolohkorappeuma eli frontotemporaalinen degeneraatio (FTLD) on ryhmä sairauksia, joille on tunnusomaista aivojen otsa- ja ohimolohkoihin painottuva…

Laiteavusteiset hoitomuodot

…Muut liikehäiriösairaudet Fahrin tauti Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä Hemifasiaalispasmi Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele Ellei oireita saada riittävästi kuriin lääkehoidolla, voidaan harkita myös laiteavusteisia hoitoja. Parkinsonin taudin hoidossa käytössä…

Hemifasiaalispasmi

…Parisuhde ja seksuaalisuus Muut liikehäiriösairaudet Fahrin tauti Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä Hemifasiaalispasmi Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele Hemifasiaalispasmissa todetaan kasvohermon hermottamissa lihaksissa nykinää, spasmeja ja joskus lihasheikkoutta. Se alkaa…

Lääkehoito

…Muut liikehäiriösairaudet Fahrin tauti Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä Hemifasiaalispasmi Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele Lääkehoito aloitetaan useimmiten hitaasti lääkeannosta nostaen. Yleensä lääkitystä vahvistetaan ajan myötä asteittain. Lääkitys on aina…

Fahrin tauti

…Parisuhde ja seksuaalisuus Muut liikehäiriösairaudet Fahrin tauti Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä Hemifasiaalispasmi Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele Fahrin taudille on ominaista tyypilliset kalkkikertymät tyvitumakkeiden ja pikkuaivojen alueella. Kliininen oirekuva…

Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä

…Parisuhde ja seksuaalisuus Muut liikehäiriösairaudet Fahrin tauti Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä Hemifasiaalispasmi Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele Fragiili-X -esimutaatio-ireyhtymä (FXTAS) on etenevä neurodegeneratiivinen (rappeuttava) sairaus, johon liittyy erityisesti vapina…

Diagnoosi

…liikehäiriösairaudet Fahrin tauti Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä Hemifasiaalispasmi Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele Kliinisen diagnoosin tekemiseen tarvitaan epäsymmetrisenä alkava etenevä taudinkuva sekä raajan jäykkyytenä, hitautena, dystoniana tai myoklonuksena esiintyvä…