Hakutulokset haulle: toimintakyky

Essentiaalinen vapina (ET) on yleisin vapinan syy

…talamustumakkeeseen operatiivisesti tehtävä pieni vaurio, gammaveitsihoito ja uusimpana fokusoitu ultraääni. Botuliini Botuliini vähentää käsien vapinaa 60–70 prosentilla, mutta ei paranna toimintakykyä. Sen sijaan pään vapinassa botuliinista on hyvä hyöty, olipa…

”Tieto lisää toivoa”

…paremmin, kun ne aloitetaan riittävän varhain. Jos lääkäri ei niitä tarjoa, niitä pitää osata kysyä, Mattila sanoo. Oireenmukaista hoitoa Kyselytutkimuksen mukaan parkinsonpotilaiden omia hoitotavoitteita yhdistää halu säilyttää toimintakyky ja liikkuminen…

Parkinsonin tauti ja fyysinen aktiivisuus – också på svenska

Tutkimus: Säännöllinen fyysinen aktiivisuus vahvistaa Parkinsonin tautiin sairastuneen toimintakykyä ja koettua elämänlaatua Åbo Akademin hoitotieteen laitos on tehnyt vuodesta 2018 Pohjanmaalla toimivan Botnian Parkinson-yhdistyksen (Botnia Parkinsonförening) kanssa kuntoutukseen liittyvää tutkimus-…

Oireet

…muuttuvat vähitellen hankalammiksi. Jonkun toimintakyky saattaa huonontua muutamassa vuodessa olennaisesti, kun taas joku säilyy vähäoireisena useita vuosikymmeniä. Suurin osa sijoittuu kuitenkin näiden ääripäiden väliin. On tärkeää muistaa, että Parkinsonin taudissa…

Jokainen omaishoitotilanne on yksilöllinen

…• hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää • hoidettavan koti…

Oppaat ja videot

…00:00:17 Dystonia-diagnoosi 00:00:57 Miten dystonia etenee? 00:02:01 Dystonian lääkehoito 00:05:14 Syväaivostimulaatio dystoniassa Dystoniaa sairastavan työ- ja toimintakyky sekä kuntoutus 00:00:18 Miten dystonia vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn? 00:01:42 Dystoniapotilas työelämässä 00:03:23…

Tutkimus: Dystonian esiintyvyys ja vaikutus työkykyyn

…tapahtui eläköityminen vieläkin aikaisemmin. Tutkimuksessa ei tutkittu hoitomuotojen vaikutusta eläköitymiseen, mutta servikaalidystonian ja sen liitännäissairauksien, erityisesti mielenterveyshäiriöiden mahdollisimman tehokas havainnointi ja hoito on tärkeää, jotta työ- ja toimintakyky sekä elämänlaatu…

Katsaus Huntingtonin tautiin

…puhkeamista. Huntingtonin tauti ilmenee ensisijaisesti keskushermostoperäisinä oireina ja löydöksinä: liikehäiriöinä, älyllisten toimintojen heikkenemisenä sekä psyykkisinä oireina. Lisäksi on havaittu vähäisempiä muutoksia monissa muissa elinjärjestelmissä. Toimintakyky heikkenee taudin edetessä ja sairaus…

Professori Markku Partinen: Liikehäiriösairaus ei estä yleensä autolla ajoa

…ajokortin saantia, jos toimintakykyä heikentäviä sairauksia ei ole tai sairaudet ovat hyvässä hoidossa. – Vastuu omasta ajokyvystä on kuitenkin aina kullakin kuljettajalla itsellään. Lääkärinlausunto ratkaisee ajokortin Kun tavallinen ajokortti uusitaan…

Kotikuntoutus on kokonaisvaltaista

…asiakkaan nykyinen toimintakyky ja selvitetään, miten hän tällä hetkellä selviää arjessaan. Sen perusteella yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa laaditaan alustava suunnitelma siitä, mitkä osa-alueet vaativat tukemista. Tarvittaessa pidetään verkostopalaveri…