Hakutulokset haulle: toimintakyky

Tukitoimet ja apuvälineet tukevat toimintakykyä

…riittävä. Nämä ovat tuttuja ongelmia monille eri liikehäiriösairauksia sairastaville. Kyky toimia itsenäisesti on elämänlaadun kannalta merkityksellistä. Erilaisilla apukeinoilla voidaan parantaa sairastavan toimintakykyä omassa elinympäristössään ja lisätä turvallisuutta. Tuen tarve arvioidaan…

”Tieto lisää toivoa”

…paremmin, kun ne aloitetaan riittävän varhain. Jos lääkäri ei niitä tarjoa, niitä pitää osata kysyä, Mattila sanoo. Oireenmukaista hoitoa Kyselytutkimuksen mukaan parkinsonpotilaiden omia hoitotavoitteita yhdistää halu säilyttää toimintakyky ja liikkuminen…

Essentiaalinen vapina (ET) on yleisin vapinan syy

…talamustumakkeeseen operatiivisesti tehtävä pieni vaurio, gammaveitsihoito ja uusimpana fokusoitu ultraääni. Botuliini Botuliini vähentää käsien vapinaa 60–70 prosentilla, mutta ei paranna toimintakykyä. Sen sijaan pään vapinassa botuliinista on hyvä hyöty, olipa…

Parkinsonin tauti ja fyysinen aktiivisuus – också på svenska

Tutkimus: Säännöllinen fyysinen aktiivisuus vahvistaa Parkinsonin tautiin sairastuneen toimintakykyä ja koettua elämänlaatua Åbo Akademin hoitotieteen laitos on tehnyt vuodesta 2018 Pohjanmaalla toimivan Botnian Parkinson-yhdistyksen (Botnia Parkinsonförening) kanssa kuntoutukseen liittyvää tutkimus-…

Kotikuntoutus on kokonaisvaltaista

…asiakkaan nykyinen toimintakyky ja selvitetään, miten hän tällä hetkellä selviää arjessaan. Sen perusteella yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa laaditaan alustava suunnitelma siitä, mitkä osa-alueet vaativat tukemista. Tarvittaessa pidetään verkostopalaveri…

Maailma kutsuu –vaan voinko lähteä?

…jos sairaus on hyvässä hoitotasapainossa ja toimintakyky on riittävä. Silloinkin, kun sairaus vaikeuttaa liikkumista tai aiheuttaa kognitiivisia ongelmia kuten huonomuistisuutta, matkustaminen on turvallista avustettuna. Avustajaksi voi lähteä oma läheinen tai…

Nyt on Parkinson-tietoisuuden kuukausi – tule kuulolle tanssi- ja luentotilaisuuteen 13.4.

toimintakykyä ylläpitää mahdollisimman pitkään. Mitä pidempään toimintakyky säilyy, sitä vähemmän laitoshoitoa tarvitaan. Laitoshoitotarpeen minimoimisella on painoarvoa, sillä pitkäaikaissairaudet aiheuttavat merkittävän osan terveydenhuollon suorista kustannuksista ja tulevaisuudessa kustannukset yhä kasvavat. Kaikkien…

Sairauden kulku

…Yksi voi pärjätä pitkään itsenäisesti, kun taas toinen tarvitsee apua jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Näin käy etenkin silloin, jos sairastava kärsii huomattavista psyykkisistä oireista. Ne haittaavat toimintakykyä usein enemmän kuin…

Ryhmämuotoinen kuntoutus on sosiaalista

…muodoksi. Sen määrittelee pitkälti toimintakyky. Jotkut käyvät ensin yksilöterapiassa ja jatkavat ryhmässä toimintakyvyn parannuttua. – Ryhmään valikoituu sellaisia kuntoutujia, jotka voivat tehdä harjoitteita itsenäisesti, eivätkä tarvitse jatkuvaa ohjausta. Kriteerinä on…

Katsaus Huntingtonin tautiin

…puhkeamista. Huntingtonin tauti ilmenee ensisijaisesti keskushermostoperäisinä oireina ja löydöksinä: liikehäiriöinä, älyllisten toimintojen heikkenemisenä sekä psyykkisinä oireina. Lisäksi on havaittu vähäisempiä muutoksia monissa muissa elinjärjestelmissä. Toimintakyky heikkenee taudin edetessä ja sairaus…