Hakutulokset haulle: toimintakyky

Tukitoimet ja apuvälineet tukevat toimintakykyä

…arviointikäynnillä. – Tarkoituksena on arvioida toimintakyky ja pohtia, miten sitä voidaan tukea. Kotikäynnit ovat hyviä, koska niissä nähdään todellinen elinympäristö. Pyynnöstä mukana voi olla myös fysioterapeutti. Jo pienilläkin muokkauksilla voidaan…

”Tieto lisää toivoa”

…paremmin, kun ne aloitetaan riittävän varhain. Jos lääkäri ei niitä tarjoa, niitä pitää osata kysyä, Mattila sanoo. Oireenmukaista hoitoa Kyselytutkimuksen mukaan parkinsonpotilaiden omia hoitotavoitteita yhdistää halu säilyttää toimintakyky ja liikkuminen…

Parkinsonliitto muistuttaa lääkityksen oikea-aikaisuuden merkityksestä Parkinsonin tautia sairastavien hoidossa

…hänen läheisiinsä kuin myös hoitohenkilöstöön, Parkinsonliiton toiminnanjohtaja Anne Taulu muistuttaa. Parkinsonin taudissa lääkityksen oikea-aikaisuus on tärkeämpää kuin monessa muussa sairaudessa. Parkinsonliitto haluaa auttaa ymmärtämään Parkinsonin taudin lääkitykseen liittyviä kysymyksiä. Toimintakyky

Essentiaalinen vapina (ET) on yleisin vapinan syy

…syy ET tai dystonia. Botuliini saattaa auttaa äänen vapinassa, jossa lääkkeistä hyötyy puolet. Myös syväaivostimulaatio voi lievittää äänen vapinaa. Eräässä kaksoissokkotutkimuksessa todettiin merkitsevä paraneminen kannatus-, mutta ei liikevapinassa. Toimintakyky parani…

Parkinsonin tauti ja fyysinen aktiivisuus – också på svenska

…Tulosten mukaan ryhmässä liikuntasuoritteita tehneillä koettu sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky paranivat enemmän kuin kotona treenanneilla. – Kävi ilmi, että niillä, joiden oma kehonkuva on hyväksyvä, on matalampi kynnys aktivoitua fyysisesti…

Parkinsonliiton keilamestaruuskisojen finaali käytiin Kokkolassa 28.9.

…kilpailun mahdollistamisesta ja järjestelyistä keilahallilla. Keilaaminen on suosittu liikuntamuoto Parkinsonliiton jäsenyhdistyksissä – eikä suotta! Keilaaminen vahvistaa keskivartalon hallintaa sekä silmä-käsi-koordinaatiota. Keilaaminen sopii lajina mainiosti myös niille, joiden fyysinen toimintakyky on…

Maailma kutsuu –vaan voinko lähteä?

…jos sairaus on hyvässä hoitotasapainossa ja toimintakyky on riittävä. Silloinkin, kun sairaus vaikeuttaa liikkumista tai aiheuttaa kognitiivisia ongelmia kuten huonomuistisuutta, matkustaminen on turvallista avustettuna. Avustajaksi voi lähteä oma läheinen tai…

Nyt on Parkinson-tietoisuuden kuukausi – tule kuulolle tanssi- ja luentotilaisuuteen 13.4.

…toimintakykyä ylläpitää mahdollisimman pitkään. Mitä pidempään toimintakyky säilyy, sitä vähemmän laitoshoitoa tarvitaan. Laitoshoitotarpeen minimoimisella on painoarvoa, sillä pitkäaikaissairaudet aiheuttavat merkittävän osan terveydenhuollon suorista kustannuksista ja tulevaisuudessa kustannukset yhä kasvavat. Kaikkien…

Sairauden kulku

…muukin toimintakyky säilyy mahdollisimman pitkään. Tasapainon heikentyminen saattaa johtaa kaatumisiin ja kaatuminen tapaturmiin. Jos kaatumisen pelossa liikkuminen vähenee, tasapaino huononee entisestään. Päivittäistä liikkumista ja ulkoiluakin olisi siksi hyvä jatkaa niin…

Ryhmämuotoinen kuntoutus on sosiaalista

…muodoksi. Sen määrittelee pitkälti toimintakyky. Jotkut käyvät ensin yksilöterapiassa ja jatkavat ryhmässä toimintakyvyn parannuttua. – Ryhmään valikoituu sellaisia kuntoutujia, jotka voivat tehdä harjoitteita itsenäisesti, eivätkä tarvitse jatkuvaa ohjausta. Kriteerinä on…