Hakutulokset haulle: toimintakyvyn heikentyminen

Oireet

…sitä ilmenee taudin edetessä. Lewynkappaletaudissa dementian tasoinen kognition ja toimintakyvyn heikentyminen ilmenee yleensä varhaisemmassa vaiheessa kuin Parkinsonin taudissa. Parkinsonin taudissa havaittavia motorisia oireita kuten lihasjäykkyyttä, liikkeiden aloittamisen ja suorittamisen vaikeutta…

Lahjaksi varmuutta, vetreyttä ja voimaa liikkumiseen Neuropisteeltä

…itsellesi myös koosteen. Arviointitulosten pohjalta luodaan Sinulle yksilöllinen kotiharjoitusohjelma. Saat toimintakyvyn kartoituksen lisäksi 5x 45min ryhmämuotoinen liikuntaharjoittelu, kerran viikossa toteutuen alkaen tammikuun lopulla. Ryhmäharjoittelu toteutuu ryhmäläisten liikkumis- ja toimintakyvyn mukaisesti…

Lääkityksen oikea-aikaisuus auttaa tasaisen toimintakyvyn ylläpitämisessä parkinsonpotilailla

…ajalle, Rinne toteaa. Vääräaikainen lääkitys aiheuttaa haittavaikutuksia Lääkehoidossa pyritään saamaan aikaan mahdollisimman tasainen dopamiinistimulaatio aivoissa. Tätä hyvän liikunnan ja toiminnanvaihetta kutsutaan ON-tilaksi. OFF-tilalla tarkoitetaan huonon liikunta- ja toimintakyvyn vaihetta, jolloin…

Diagnoosi

…Alzheimerin tautina tai Parkinsonin tautina. Tyypillisiä piirteitä, jotka auttavat erottamaan lewynkappaletaudin Alzheimerin taudista ovat tarkkaavuuden ja vireystilan vaihtelu, älyllisen toimintakyvyn heikentyminen ja vaihtelu, toistuvat yksityiskohtaiset näköharhat sekä Parkinsonin taudille tyypilliset…

Toimijuus ei katoa toimintakyvyn heikentyessä

…lisääntyminen ja ympärivuorokautiseen hoitoon päätyminen tarkoittaa käytännössä toimijuuden loppua vanhuudessa”, sanoo väitöskirjatutkija Jari Pirhonen. ”Toimintakyvyn heikkeneminen ei välttämättä johda toimijuuden heikkenemiseen, sillä ihmiset sopeuttavat tekemisiään. Joku oli vaihtanut kutomisen kryptojen…

Oireet

…ja lähes huomaamatta. Ahdistuneisuus ja masennus ovat tavallisia. Sairauteen liittyy joskus myös psykoositaipumusta. Muistin heikentyminen näkyy alkuun unohduksina, keskittymisvaikeuksina ja vaikeutena hallita monimutkaisia kokonaisuuksia. Oppiminen ja ongelmanratkaisukyky heikkenevät. Joustava asiasta…

Neurologinen vai psykiatrinen? -psyykkiset oireet liikehäiriösairauksissa

…aiheuttaa jokaisella jonkinlaisen toimintakyvyn laskun. Sairaus itsessään näkyy ulospäin, mutta lisäksi mukana on monilla kipu, joka ei näy muille. Dystonia on omiaan aiheuttamaan sekä psyykkisiin että sosiaalisiin tekijöihin liittyvää oireilua….

Parkinsonin tauti ja fyysinen aktiivisuus – också på svenska

…on ennakoivaa. Neurologiselle potilaalle pitäisi siis laatia kuntoutussuunnitelma välittömästi diagnoosin saamisen jälkeen tai jopa diagnosointiprosessin aikana. – Ajoissa aloitettu moniammatillinen järjestelmällinen kuntoutus voi auttaa kuntoutujaa säilyttämään jopa saman toimintakyvyn ja…

Kuntoutus

…Muut liikehäiriösairaudet Fahrin tauti Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä Hemifasiaalispasmi Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele Kuntoutuksella tähdätään toimintakyvyn ja työkyvyn säilyttämiseen mahdollisimman pitkään. Epätyypillisten parkinsonismi-sairauksien kuntoutus- ja tukitoimenpiteet muotoutuvat toimintakyvyn

Kuntoutus

…Muut liikehäiriösairaudet Fahrin tauti Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä Hemifasiaalispasmi Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele Kuntoutuksella tähdätään toimintakyvyn ja työkyvyn säilyttämiseen mahdollisimman pitkään. Epätyypillisten parkinsonismi-sairauksien kuntoutus- ja tukitoimenpiteet muotoutuvat toimintakyvyn