Hakutulokset haulle: tutkimus

Huntington-tutkimus jatkuu – keskeytetykin hoitokokeet vievät tutkimusta eteenpäin

Huntington-tutkimusta tehdään maailmalla paljon ja joitakin hoitovaihtoehtoja on edennyt siihen vaiheeseen, että niiden tehoa ja turvallisuutta testataan koehenkilöillä. Keväällä tuli yllättäen pettymyksiä, kun kaksi lääkeyhtiötä ilmoitti keskeyttävänsä käynnissä olevat lääkekokeilut….

Tutkimus: Dystonian esiintyvyys ja vaikutus työkykyyn

…on pitkäkestoista ja etenkin pistoshoidoissa täytyy käydä useita kertoja vuodessa. Sairaus aiheuttaakin huomattavia kokonaiskustannuksia sairaanhoitoon. Dystonia-rekisteritutkimus Suomessa Dystoniatutkimuksemme on rekisteritutkimus, jossa tutkitaan dystoniapotilaita vuosilta 2007-2016. Tutkimuksen tavoitteena on saada epidemiologista…

Parkinsonin tautia sairastavat potilaat tarvitsevat tietoa lääkkeiden vaikutuksista käyttäytymiseen

Tutkimusmittarina käytettiin Oulun yliopiston professori Maria Kääriäisen kehittämää potilasohjauksen laatumittaria, joka muunnettiin vastaamaan tutkimusta. Tutkimuksen koon vuoksi tutkimustuloksia ei voi täysin yleistää, mutta tutkimus antoi suuntaa lääkehoidon ohjauksen laadun kokemisesta…

Toivottomuus keski-iässä voi lisätä dementiaan sairastumisen vaaraa

Keski-iässä toivottomuuden tunteita kokevilla on lähes kolminkertainen riski sairastua myöhemmin dementiaan kuin muilla, osoittaa juuri julkaistu Itä-Suomen yliopiston ja Karoliinisen instituutin tutkimus. Tulokset julkaistiin arvostetussa PLOS ONE -lehdessä 13. lokakuuta….

Suomalaiset suhtautuvat eutanasiaan hyväksyvästi

…jos eutanasia laillistetaan. Kuolemaan ja eutanasiaan kohdistuvat asenteet ovat yhteydessä toisiinsa Anja Terkamo-Moision tutkimus osoitti sairaanhoitajien ja muiden suomalaisten suhtautumisen kuolemaan ja eutanasiaan eroavan toisistaan. Sairaanhoitajat pelkäsivät ja välttelivät kuolemaa…

Suurempi lihasvoima – vireämpi aivotoiminta ikääntyvillä

…4-vuotinen satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus liikunnan ja ravinnon vaikutuksista endoteelitoimintaan (= verisuonien, imusuonien ja sydämen sisäpintoja verhoavan solukerroksen toiminta), ateroskleroosiin (= valtimonkovettumatauti) ja kognitioon. Tutkimus toteutettiin vuosina 2005–2011 Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella,…

Väitös: Hyödyn tavoitteleminen motivoi potilaita osallistumaan lääketutkimuksiin

Henkilökohtaisen terveyshyödyn tavoittelu on merkittävin tekijä, joka motivoi epilepsiaa ja Parkinsonin tautia sairastavia osallistumaan lääketutkimuksiin. Potilaat kokevat lääketutkimukset tärkeiksi ja välttämättömiksi uusien hoitojen kehittämiseksi, osoittaa terveystieteiden maisteri Emmi Reijulan väitöstutkimus.

Skotlantilainen hiiri ja suomalainen potilas paljastivat aikaisen Parkinsonin taudin taustalla piilevän geenivirheen

…säätiön koordinoimalle yhdysvaltalaiselle PPMI-tutkimushankkeelle, McWilliams kertoo. PINK1-Parkin-viestintäketjua on epäilty keskeiseksi Parkinsonin taudissa, ja nyt julkaistu tutkimus todistaa epäilyn osuneen oikeaan. – On upeaa havaita, miten perustutkimuksen tulosten kautta saadaan odottamattoman…

Parkinsonin tauti ja fyysinen aktiivisuus – också på svenska

Tutkimus: Säännöllinen fyysinen aktiivisuus vahvistaa Parkinsonin tautiin sairastuneen toimintakykyä ja koettua elämänlaatua Åbo Akademin hoitotieteen laitos on tehnyt vuodesta 2018 Pohjanmaalla toimivan Botnian Parkinson-yhdistyksen (Botnia Parkinsonförening) kanssa kuntoutukseen liittyvää tutkimus-…

Toimijuus ei katoa toimintakyvyn heikentyessä

Vanhojen ihmisten toimijuus ei katoa, vaikka heidän toimintakykynsä heikkenee ja he siirtyvät ympärivuorokautiseen hoitoon. Tämän osoittaa Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehty tutkimus, johon tutkimusaineisto kerättiin havainnoimalla ja…