Hakutulokset haulle: väitös

Väitös: Luontaistuotteilla voi olla vaarallisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa

Proviisori Kaisa Salmisen väitöskirja lääkkeiden ja kasviperäisten aineiden yhteisvaikutuksista osoittaa, että kasvien alkaloidiyhdisteet estävät useiden lääkeaineiden aineenvaihduntaan osallistuvien entsyymien toimintaa. Väitös tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 5.1.2018. ”Yhteisvaikutusten varalta apteekissa…

Väitös Parkinsonin taudin unihäiriöistä

…Erkinjuntti. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa. Tutkimuksessa keskitytään Parkinsonin tautiin liittyviin unihäiriöihin. Niiden käytännön merkitystä potilaalle selvitettiin kysymällä potilaiden unihäiröiden vaikutusta koettuun elämänlaatuun. Vuonna 2011 Suomen…

Väitös: Lihasjäykkyys ja ilmeettömyys viittaavat dopamiinivajeeseen parkinsonismissa

Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan Elina Mäkinen osoitti dopamiinitransportteriproteiinin isotooppikuvantamisen olevan ainutlaatuinen menetelmä aivojen dopamiinitoiminnan selvittämiseksi. On kuitenkin tilanteita, joissa kuvauksen jälkeen diagnoosin asettaminen on edelleen haastavaa tai voi mennä jopa…

Väitös: Hyödyn tavoitteleminen motivoi potilaita osallistumaan lääketutkimuksiin

Henkilökohtaisen terveyshyödyn tavoittelu on merkittävin tekijä, joka motivoi epilepsiaa ja Parkinsonin tautia sairastavia osallistumaan lääketutkimuksiin. Potilaat kokevat lääketutkimukset tärkeiksi ja välttämättömiksi uusien hoitojen kehittämiseksi, osoittaa terveystieteiden maisteri Emmi Reijulan väitöstutkimus….

Väitös: Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla on suolistossaan selkeitä mikrobiston muutoksia

…viime aikoina yhdistetty moniin terveysongelmiin, neurologiset sairaudet, kuten Parkinsonin tauti, mukaan lukien. Velma Aho selvitti väitöskirjatyössään Parkinsonin taudin ja ihmisen suun, nenän ja suoliston mikrobien mahdollisia yhteyksiä sekä tarkasteli niiden…

Oireet

…ennen diagnoosin saamista. Aiheeseen liittyvää Väitös: Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla on suolistossaan selkeitä mikrobiston muutoksia Parkinsonin tauti ja fyysinen aktiivisuus – också på svenska Väitös Parkinsonin taudin unihäiriöistä Artikkeli: Väsymys…

Väitöskirjatutkimus Huntingtonin taudin esiintyvyydestä Suomessa

LL, VTK Jussi Sipilän neurologian alaan kuuluva väitöskirja Huntington’s disease in Finland. Epidemiologic, genetic and clinical studies esitettiin julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa. Huntingtonin taudin (HD) todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa olevan Suomessa…

Suomalaiset suhtautuvat eutanasiaan hyväksyvästi

Anja Terkamo-Moision Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavan väitöskirjatutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät kuolemaa luonnollisena osana elämää. Myös eutanasiaan suhtaudutaan myönteisesti. Eutanasialla tarkoitetaan kuolevan omasta pyynnöstä tapahtuvaa avustamista kuolemaan kärsimysten lopettamiseksi. Vuosien 2012–2014 aikana…

Pienentävätkö elintavat Parkinsonin taudin riskiä?

Katri Sääksjärven tuoreessa väitöstutkimuksessa tarkastellaan Parkinsonin taudin riskitekijöitä, joihin voi mahdollisesti vaikuttaa elintapavalinnoilla. ”Parkinsonin taudin osalta tutkimusnäyttö ei ole vielä riittävää, jotta voitaisiin antaa suosituksia taudin ehkäisemiseksi. Elintavoilla saattaa olla…

Uusia löydöksiä Parkinsonin tautiriskin taustalla

…Parkinsonin taudin taustalla. Tunnetut yhdestä geenivirheestä aiheutuvat Parkinsonin taudin muodot eivät näyttäisi väitöstutkimuksen mukaan olevan yleisiä Suomessa. Väitöstyössä tutkittiin 499:n Parkinsonin tautia sairastavan potilaan koko genomia ja tuloksia verrattiin väestön…