Hakutulokset haulle: väitöskirja

Väitöskirjatutkimus Huntingtonin taudin esiintyvyydestä Suomessa

LL, VTK Jussi Sipilän neurologian alaan kuuluva väitöskirja Huntington’s disease in Finland. Epidemiologic, genetic and clinical studies esitettiin julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa. Huntingtonin taudin (HD) todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa olevan Suomessa…

Pienentävätkö elintavat Parkinsonin taudin riskiä?

…suunniteltaessa menetelmiä Parkinsonin taudin varhaiseksi tunnistamiseksi. ETM Katri Sääksjärvi väitteli 16.6. Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Ravinnon, elintapojen ja metabolisen terveyden yhteys Parkinsonin taudin riskiin – Prospektiivinen kohorttitutkimus. Väitöskirja on…

Väitös Parkinsonin taudin unihäiriöistä

…Erkinjuntti. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa. Tutkimuksessa keskitytään Parkinsonin tautiin liittyviin unihäiriöihin. Niiden käytännön merkitystä potilaalle selvitettiin kysymällä potilaiden unihäiröiden vaikutusta koettuun elämänlaatuun. Vuonna 2011 Suomen…

Väitös: Luontaistuotteilla voi olla vaarallisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa

Proviisori Kaisa Salmisen väitöskirja lääkkeiden ja kasviperäisten aineiden yhteisvaikutuksista osoittaa, että kasvien alkaloidiyhdisteet estävät useiden lääkeaineiden aineenvaihduntaan osallistuvien entsyymien toimintaa. Väitös tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 5.1.2018. ”Yhteisvaikutusten varalta apteekissa…

Väitös: Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla on suolistossaan selkeitä mikrobiston muutoksia

…viime aikoina yhdistetty moniin terveysongelmiin, neurologiset sairaudet, kuten Parkinsonin tauti, mukaan lukien. Velma Aho selvitti väitöskirjatyössään Parkinsonin taudin ja ihmisen suun, nenän ja suoliston mikrobien mahdollisia yhteyksiä sekä tarkasteli niiden…

Suomalaiset suhtautuvat eutanasiaan hyväksyvästi

Anja Terkamo-Moision Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavan väitöskirjatutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät kuolemaa luonnollisena osana elämää. Myös eutanasiaan suhtaudutaan myönteisesti. Eutanasialla tarkoitetaan kuolevan omasta pyynnöstä tapahtuvaa avustamista kuolemaan kärsimysten lopettamiseksi. Vuosien 2012–2014 aikana…

Väitös: Lihasjäykkyys ja ilmeettömyys viittaavat dopamiinivajeeseen parkinsonismissa

…väärin. Tutkimuksessa selvisi, että suuressa potilasjoukossa, jossa parkinsonismin syy oli vielä epäselvä, ainoastaan lihasjänteyden kasvu sekä kasvojen ilmeettömyys viittasivat heikentyneeseen aivojen dopamiinitoimintaan. LL Elina Mäkinen esitti väitöskirjansa Diagnostic and Prognostic…

Väitös: Hyödyn tavoitteleminen motivoi potilaita osallistumaan lääketutkimuksiin

Henkilökohtaisen terveyshyödyn tavoittelu on merkittävin tekijä, joka motivoi epilepsiaa ja Parkinsonin tautia sairastavia osallistumaan lääketutkimuksiin. Potilaat kokevat lääketutkimukset tärkeiksi ja välttämättömiksi uusien hoitojen kehittämiseksi, osoittaa terveystieteiden maisteri Emmi Reijulan väitöstutkimus….

Tutkimus: Dystonian esiintyvyys ja vaikutus työkykyyn

”Tutkimuksessa ilmeni, että dystoniapotilaita on Suomessa odotettua enemmän” Rebekka Ortiz, LL, neurologian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Helsingin yliopisto ja TAYS, Hatanpään neurologian yksikkö Dystoniat ovat ryhmä liikesairauksia, joille tyypillistä on lihasten…