Asiakasmaksulaki muutoksessa - mikä muuttuu?

Suomen hallitusohjelman pohjalta on laadittu asiakasmaksulakiesitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamiseksi. Lakiesityksen mukaan perusterveydenhuollon hoitajien vastaanotot tulisivat maksuttomiksi, ja alaikäisiltä asiakkailta ei perittäisi poliklinikkamaksuja hoidosta ja tutkimuksesta.

Esityksen mukaan maksukatto laajennettaisiin kertymään suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta. Jatkossa toimeentulotuella maksetut asiakasmaksut kerryttäisivät myös maksukattoa.

Asiakasmaksut pitkäaikaishoidossa määräytyisivät edelleen asiakkaan maksukyvyn mukaisesti. Lakiesityksessä säädettäisiin vähimmäiskäyttövarasta, jonka tulee jäädä asiakkaalle pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen laitoshoidon ja pitkäaikaisen perhehoidon maksujen jälkeen. Lisäksi maksuihin sovellettaisiin yhdenmukaisia määräytymisperusteita.

Lakiesitys oli keväällä lausuntokierroksella, ja Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE, jonka jäsenjärjestö Parkinsonliitto on, julkaisi lausunnon lakiuudistuksesta. SOSTE kannattaa esityksessä muun muassa hoitajavastaanottokäyntien maksuttomuutta ja pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen kustannuksiin liittyvien asiakasmaksujen sitomista tuloihin.

SOSTE pitää hyvänä maksukaton laajentamista, mutta esittää, että ”palvelu-, matka-ja lääkemaksukatot yhdistettäisiin yhdeksi maksukatoksi ja maksukaton taso sidottaisiin takuueläkkeen tasoon, joka vuonna 2020 on 835 euroa. SOSTEn esityksen mukaan erilliset maksukatot kuitenkin säilyisivät ja niitä seurattaisiin jatkossakin. Kunkin erillisen maksukaton täyttyessä asiakas ei maksaisi kyseistä palvelu-, matka- tai lääkekohtaista maksua.”

Esitys käsitellään vuoden 2021 talousarvion yhteydessä, ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

 

Lisätietoa sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuilla: www.stm.fi/asiakasmaksulain-uudistus

SOSTE:n koko lausunnon voit lukea:
https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-30-SOSTE_lausunto_asiakasmaksulaki.pdf

Jaa artikkeli