Parkinsonliiton liittokokous pidettiin Oulussa 13.4.2019. Kokous oli ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen kokous. Uudet säännöt astuivat voimaan tammikuussa ja niiden myötä liittokokouksia on vuodessa vain yksi entisen kahden sijaan. Ensimmäisenä vuonna muutokset aiheuttavat mm. sen, että osalla hallituksen varajäsenistä kausi jää poikkeuksellisesti tavallista lyhyemmäksi.

Kokouksen asialistalla oli mm. puheenjohtajan valinta sekä neljän liittohallituksen varsinaisen jäsenen ja neljän varajäsenen valinnat vuosille 2020-2021. Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2020–2021 valittiin uudelleen nykyinen puheenjohtaja Markku Partinen.

Kuluvan kauden (2018-2019) päättyessä hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Taina Lehtinen, Esko Myllylä, Ritva Roine ja Teuvo Viinikangas. Heistä Esko Myllylä (Turun seudun Parkinson-yhdistys) ja Ritva Roine (Keski-Suomen Parkinson-yhdistys) tulivat uudelleen valituiksi. Uusia hallituksen jäseniä seuraavalla kaudella ovat Mirjami Korhonen (Kainuun Parkinson-yhdistys) ja Jukka Sillanpää (Suomen Dystonia-yhdistys).  

Varajäseniksi valittiin Aaro Väyrynen (Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys), Kaija Vesala (Pohjois-Kymen Parkinson-yhdistys), Pekka Hakala (Turun seudun Parkinson-yhdistys) ja Pekka Yli-Olli (Uudenmaan Parkinson-yhdistys). Heistä valittiin arvonnalla kaksi, jotka ovat poikkeuksellisesti erovuorossa jo vuonna 2020: Aaro Väyrynen ja Pekka Yli-Olli.

Liittohallituksen jäsen Teuvo Viinikangas kutsuttiin liiton kunniajäseneksi. Teuvo Viinikangas on toiminut useina vuosina Parkinsonliiton liittohallituksessa. Sen lisäksi hänellä on ollut muita luottamustehtäviä ja hän on toiminut aktiivisesti Parkinson-tietämyksen lisäämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kokouksessa hyväksyttiin liiton vuosikertomus ja tilinpäätös 2018. Ensi vuoden toimintasuunnitelma esiteltiin, ja keskustelua syntyi mm. eri sairausryhmien näkyvyyden lisäämisen keinoista. Näkyvyyden lisääminen on jatkumoa tänä vuonna käynnissä olevalle toimintaa ohjaavalle teemalle, joka tähtää tiedon ja tietoisuuden lisäämiseen liiton toiminnasta ja sen edustamista liikehäiriösairauksista.

Varsinaisen kokouksen jälkeen julkistettiin Suomen Parkinson-säätiö sr:n apurahan saajat, jotka löytyvät kokonaisuudessaan täältä

Ensi vuoden alussa kautensa aloittavat Jukka Sillanpää Suomen Dystonia-yhdistyksestä ja Mirjami Korhonen Kainuun Parkinson-yhdistyksestä toimivat Parkinsonliiton hallituksessa ensimmäistä kertaa. Mirjami iloitsee siitä, että Kainuusta on tauon jälkeen edustaja hallituksessa ja ylipäänsä pohjoisen Suomen edustaminen on hänelle tärkeää. Jukalla puolestaan on annettavaa liiton toimintaan erityisesti harvinaisten sairauksien osalta, sillä dystoniat lukeutuvat Huntingtonin taudin ja epätyypillisten parkinsonismien ohella harvinaisiin liikehäiriösairauksiin.

Jaa artikkeli