Ensimmäistä Euroopan omaishoitajien päivää vietetään 6.10. teemalla " Olemme omaishoitajia. Meillä on merkitystä. Tarvitsemme tukea."

Arvioiden mukaan 80 prosenttia pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja iäkkäiden ihmisten tarvitsemasta hoivasta on omaishoitajina toimivien perheenjäsenten sekä muiden läheisten ja naapurien varassa.  

Suomessa pääasiallista auttamisvastuuta kantaa jopa 350 000 läheistä*. Noin 50 000 henkilöllä on sopimus omaishoidon tuesta hoidettavan kotikunnan kanssa**.

*KOHO -raportti 

**Sotkanet-tietokanta

Lisätietoja https://omaishoitajat.fi/liiton-toiminta/vaikuttaminen-ja-edunvalvonta/euroopan-omaishoitajien-paiva/

Omaishoitajaliitto ry http://www.omaishoitajat.fi

Jaa artikkeli