Etsimme liikehäiriösairauksia sairastavia, heidän läheisiään ja ammattilaisia mukaan liiton eri toimikuntiin kaudelle 2019 - 2020. Toimikunnat osallistuvat liiton toiminnan kehittämiseen liiton strategian puitteissa yhdessä liiton henkilökunnan kanssa. Liittohallitus vahvistaa toimikuntien jäsenet helmikuussa ja ne aloittavat toimintansa kevään kuluessa. Hakemukset perusteluineen 31.1.2019 mennessä: https://my.surveypal.com/Parkinson-liiton-toimikuntiin-haku-2019-2020

Liikuntatoimikunta ideoi ja kehittää liiton liikuntatoimintaa liikehäiriösairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen. Toimikunta etsii liikunnasta kiinnostuneita jäseniä, joilla on monipuolista ja ajankohtaista tietoa ja/tai kokemusta liikunnasta. Toimikunta kokoontuu noin 2-4 x vuodessa verkkokokouksiin. Lisätietoja antaa liikuntasuunnittelija Taina Piittisjärvi taina.piittisjarvi@parkinson.fi 

Omaisten ja läheisten toimikunta kokoaa kokemuksellista tietoa liikehäiriösairauksiin sairastuneiden omaisten ja läheisten näkökulmasta. Toimikunta ideoi ja kehittää liiton omais- ja läheistoimintaa. Etsimme joukkoomme idearikkaita ja omaishoitoon perehtyneitä jäseniä. Toimikunta kokoontuu noin 4 x vuodessa verkon välityksellä. Lisätietoja järjestösuunnittelija Annukka Tuovinen, annukka.tuovinen@parkinson.fi

Toimitusneuvosto (viestintä) ideoi yhdessä lehden päätoimittajan ja viestintävastaavan kanssa jäsenlehden ja liiton viestinnän teemoja ja sisältöä. Etsimme joukkoomme liikehäiriösairauksia sairastavia ja läheisiä sekä asiantuntijoita, joilla on asiantuntemusta ja kokemusta viestinnästä. Toimikunta kokoontuu 2 x vuodessa. Lisätietoja antaa viestintävastaava Emmi Nuppula, emmi.nuppula@parkinson.fi

Kuntoutuksen kehittämistoimikunta kehittää ja arvioi liiton sopeutumisvalmennustoimintaa yhdessä liiton kuntoutustiimin kanssa. Etsimme toimikuntaan eri liikehäiriösairauksia sairastavia ja heidän läheisiään sekä sopeutumisvalmennuksen ja liikehäiriösairauksien asiantuntijoita. Toimikunta kokoontuu 2 x vuodessa verkon välityksellä.  Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Hanna Mattila, hanna.mattila@parkinson.fi

Jaa artikkeli