Sovellut tutkimukseen, jos sinulla on lääkityksenä vähintään 5 päivittäistä levodopa-annosta. Tutkimus kestää 10 kuukautta. Tutkimuspotilaalla mahdollisuus osallistua myös 6 kuukauden jatkotutkimukseen.

Tutkimuksen alussa potilaan päähän asennetaan neurokirurgisessa leikkauksessa lääkkeen annostelussa tarvittava laite. Tutkimus- tai lumelääke annostellaan kerran kuukaudessa HYKS:n neurologian klinikalla.

Potilaan neurologisia toimintoja seurataan koko tutkimuksen ajan. Tutkimuskäyntejä yhteensä 17.

Lisätietoa tutkimuksesta saatte lääkäriltänne tai neurologian klinikan tutkimushoitajalta:
ReetaLevo, puh. 050 428 4113, parkinson.tutkimus@gmail.com
Tutkimustarahoittaa EU:nHorizon 2020 tutkimus-ja innovaatiorahoitusohjelma. Projektintarkempikuvauson osoitteessa WWW.TREATER.EU

Finnish v 1.0_08APR2018
Tukimusesite pdf

Jaa artikkeli