• Tutkittavan lääkehoidon tavoitteena on hidastaa Parkinsonin taudin etenemistä.
  • Tutkimukseen osallistuvan potilaan normaalina lääkityksenä ennen tutkimuksen alkua on oltava vähintään 5 päivittäistä levodopa-annosta.
  • Potilas on tutkimuksessa 10 kuukautta (ja halutessaan mahdollisesti sen lisäksi 6 kuukautta jatkotutkimuksessa).
  • Tutkimuksen alkuvaiheessa tehdään neurokirurginen leikkaus, jossa potilaan päähän asennetaan lääkkeen annostelussa tarvittava laite.
  • Tutkimus-tai lumelääke annostellaan kerran kuukaudessa HYKS:n neurologian klinikalla.
  • Neurologisia toimintoja seurataan tutkimuksen aikana useaan otteeseen yhteensä 17 tutkimuskäynnillä.

Lisätietoa tutkimuksesta saatte lääkäriltänne tai neurologian klinikan tutkimushoitajalta:
ReetaLevo, puh. 050 428 4113, parkinson.tutkimus@gmail.com
Tutkimustarahoittaa EU:nHorizon 2020 tutkimus-ja innovaatiorahoitusohjelma. Projektintarkempikuvauson osoitteessa WWW.TREATER.EU
Tukimusesite pdf

Jaa artikkeli