Vuosittain noin 500.000 eurooppalaista kokee äkillisen sydänpysähdyksen. Maallikkoelvytys eli satunnaisen paikalla olevan henkilön aloittama elvytys kasvattaa sydänpysähdyspotilaan selviämisennusteen 2−3‐kertaiseksi, mutta nykyään vain noin yksi viidestä sydänpysähdyspotilaasta saa maallikkoelvytystä. Jos useampi potilas saisi maallikkoelvytystä saattaisi selviytyneiden määrä jopa kaksinkertaistua, nykyisestä 10−20 %:sta jopa 20−40 %:iin.

Täydelliset ERC:n eli Euroopan Elvytysneuvoston päivitetyt elvytysohjeet löytyvät www.erc.edu.

Jaa artikkeli