Parkinson-liitto toimittaa oppaan Parkinsonin tautiin ja Lewyn kappale -tautiin liittyvistä kognitiivisista (aivojen tiedonkäsittelyyn liittyvistä) muutoksista ja neuropsykiatrisista oireista. Oppaassa asiantuntijat kertovat oireiden hoitomahdollisuuksista. Tiedonkäsittelyyn liittyviä ongelmia voivat olla mm. asioiden suunnittelun vaikeutuminen, tarkkaavuuden ja työmuistin heikkeneminen, suuntien hahmottamisen vaikeus ja uuden oppimisen hankaluudet. Etsin haastateltaviksi tiedonkäsittelyongelmista ja omista selviytymiskeinoistaan kertovia sairastavia ja omaisia. Saamiani tietoja käsittelen luottamuksellisesti, ja haastateltavien oikeat nimet pysyvät vain minun tiedossani. Voit myös kirjoittaa aiheesta nimimerkillä. Yhteydenotot viimeistään 19.10.,mielellään jo sitä ennen:  Arja Pasila, p. 0400 744401 ja arja.pasila@parkinson.fi, Parkinson-liitto, PL 905, 20101 Turku.

Jaa artikkeli