Kelpo polku –hoitopolku puhutti Helsingin musiikkitalolla. Kestävän terveydenhuollon aamiainen kokoaa viranomaisia, kansalaisjärjestöjä ja sosiaali- ja terveysalan keskusteluista kiinnostuneita muutamia kertoja vuodessa. Tilaisuudessa Kelpo polkua esitteli Essoten eli Etelä-Savon sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Ilkka Tarvainen. 

Parkinson-liiton toiminnanjohtaja Hanna Mattila

Parkinson-liiton toiminnanjohtaja Hanna Mattila piti puheenvuoron, jossa hän arvioi neurologisissa hoitoyksiköissä tapahtuvan yhteistyön suunnittelun tuovan potilaalle pysyvyyttä. Vaihtuvat hoitosuhteet koetaan Mattilan mukaan potilaskentällä ongelmallisina.

”Moni käyttää yksityisiä lääkäripalveluita, jotta voi tavata samaa lääkäriä”, Mattila totesi.

Ammattilaisten yhteistyö kaikkien etu

Kelpo polussa on Mattilan mukaan pyritty selkiyttämään hoitotyön ammattilaisten rooleja. Mattila toteaa, että sairaanhoitajalla on pitkäaikaissairaan hoidossa tärkeä rooli itsehoidon opastamisessa ja lääkkeenoton ohjaamisessa. Mattila huomauttaa, että tällöin myös lääkärillä on tilaisuus keskittyä paremmin lääkehoitoon.

Mattilan mukaan hoitotiimien kehittäminen ja hoidon suunnittelu potilaan kanssa tuo potilaalle turvaa. ”Se voi poistaa turhia yhteydenottaja, kun tiedetään, mikä on hoidon seuraava askel”, Mattila arvioi.

Kelpo polku –hoitopolkumalli evästää neurologisia hoitoyksikköjä hoitopolun suunnittelussa. Mattilan mielestä hoidon suunnittelu potilaan kanssa sitouttaa myös potilasta hoitoon. Näin saadaan käyttöön potilaan omat voimavarat.

Valinnanvapaus vaatii palveluohjauksen kehittämistä

Tilaisuudessa keskusteltiin valinnan vapaudesta osana sote-uudistusta. Mattilan mukaan Parkinsonin tautia sairastavat eivät aina tunne kaikki oikeuksiaan tai mahdollisuuksia. Mattilan mukaan lisääntyvä valinnanvapaus edellyttää palveluohjauksen kehittämistä. Tässä on näytön paikka paitsi viranomaisilla, myös kansalaisjärjestöillä.

Ilari Huhtasalo

Jaa artikkeli