Helsingin Biopankki aloittanut toimintansa – parkinsonpotilailta ja MS-tautia sairastavilta ensimmäisiä näytteitä  

Väestöpohjaltaan Suomen suurin sairaalabiopankki aloittaa potilasnäytteiden keräyksen. Biopankkiin kerätään laboratorionäytteitä ja niihin liittyviä potilastietoja lääketieteellistä tutkimusta varten.

Helsingin Biopankin johtaja Kimmo Pitkänen iloitsee HUS:n klinikoiden halusta panostaa Helsingin Biopankin näytekeräystoiminnan käynnistämiseen. Parkinsonpotilaiden ja MS-potilaiden näytteenotto aloitettiin Hyksin neurologian poliklinikalla marraskuun lopulla. Näytteenotto tapahtuu muun hoitoon liittyvän näytteenoton yhteydessä ja edellyttää potilaan suostumusta. Tulevan vuoden aikana näytteiden keräys alkaa myös HUS:n psykiatrian, syöpätautien, korvatautien ja lastentautien yksiköissä.

”Helsingin Biopankki on tällä hetkellä kansainvälisesti merkittävän kehityksen kärjessä. Kansainvälisen rahoituksen kannalta on tärkeää olla ensimmäinen maa, jolla on toimiva ja kattava Biopankki. Meillä on kilpailuvaltti ja edellytykset menestyä, mutta se vaatii, että etenemme tarpeeksi nopeasti”, neurologian osastonylilääkäri Pentti Tienari painottaa.

Mitä hyötyä Biopankista on kansalaisille?

Biopankista saatava data nopeuttaa tautien perussyiden selviämistä. Suuren datamäärän avulla on mahdollista löytää jonkin sairauden taudinaiheuttajageeni. Myös taudin sisäistä vaihtelevuutta on mahdollista tutkia, eli esimerkiksi sitä, miksi samat lääkkeet eivät sovi kaikille.

”Myös lääketurvallisuus paranee, kun opimme ymmärtämään geneettisiä tekijöitä, jotka estävät tietyn lääkkeen käytön. Esimerkiksi varfariini (veren hyytymistä estävä lääke) on vaarallinen erään geenimuodon omaaville henkilöille”, Pentti Tienari kertoo.

Biopankkitoiminnalla lääketutkimusta Suomeen

Tarpeeksi kattava biopankkitoiminta lisäisi kliinisen lääketutkimuksen mahdollisuutta Suomessa. Tällä hetkellä monet lääketutkimuksista tehdään Itä-Euroopan ja Aasian maissa. Pentti Tienarin mukaan olisi tärkeää saada rahoittajat kiinnostumaan Suomessa tehdystä lääketutkimuksesta.

”On tärkeää, että Suomi ja suomalaiset ovat mukana lääketutkimuksessa. Pohjoismaissa tehdyt lääketutkimukset ovat tunnetusti luotettavia, ja siksi suomalainen biopankki on houkutteleva vaihtoehto rahoittajille. Se, että tutkimus tehdään Suomessa, myös edesauttaa sitä, että kehitellyt lääkkeet toimivat suomalaisille. Esimerkiksi, jos lääketutkimus tehdään Kiinassa, mistä tiedämme mikä sen relevanssi on Suomessa”, Tienari toteaa.

Helsingin Biopankki

Helsingin Biopankin ovat perustaneet HUS, Helsingin Yliopisto, Eksote ja Carea. Biopankki kuuluu HUSLAB- liikelaitokseen. Helsingin Biopankki toimii Meilahden kampuksella, jossa tehdään kansainvälisesti tunnustettua huipputason lääketieteellistä tutkimusta. Helsingin Biopankki on kooltaan merkittävä, sillä osana Suomen suurinta sairaanhoitopiiriä Helsingin Biopankki kattaa 1,9 miljoonan väestöpohjan. Biopankki eroaa perinteisistä tutkimusnäytekokoelmista siten, että biopankkiin ei kerätä näytteitä vain yhtä tiettyä tutkimusta varten, vaan myös erilaisiin tuleviin tutkimustarpeisiin.

Lähde: HUS-kuntayhtymän tiedote

https://www.sttinfo.fi/img/icon-link.png

Linkki Biopankin internetsivuille

 

Jaa artikkeli