Tänään itsemurhien ehkäisypäivä

Itsemurhien ehkäisypäivää vietetään tänään 10. syyskuuta. Päivään liittyen Mielenterveysseura on koonnut sisältöpaketin, jossa nostetaan esiin itsemurhiin ja itsetuhoisuuteen liittyvää psyykkistä kipua, mutta myös itsetuhoisuuden puheeksi ottoa ja avun mahdollisuuksia. Kertojina ovat niin apua saaneet kuin auttajat: vertaiset ja ammattilaiset.

Päivän viesti on, että itsemurha on estettävissä, itsetuhoisiin ajatuksiin on saatavissa apua ja ne on turvallista ottaa puheeksi. Samalla vähennetään itsemurhiin liittyvää häpeäleimaa. Suomessa päivän viettoa koordinoi Suomen Mielenterveysseura yhteistyössä itsemurhan tehneiden läheisten järjestö Surunauha ry:n ja tänä vuonna myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Itsemurhien ehkäisytyön tarve on suuri. Tilastojen mukaan Suomessa tehdään enemmän itsemurhia kuin keskimäärin EU-maissa. Vuonna 2016 tieliikenteessä kuoli 258 henkilöä, ja itsemurhan kautta kuoli yli kolminkertainen määrä, 787 suomalaista.

Vuonna 2015 Suomessa tehtiin 100 000 henkilöä kohden 13,46 itsemurhaa, kun samana vuonna EU-maissa keskimäärin tehtiin 100 000 henkilöä kohti 10,9 itsemurhaa. Pohjoismaistakin itsemurhia tehtiin samana vuonna eniten Suomessa.

Itsemurhien vaikutuksissa ei ole kyse vain toteutuneista itsemurhista, vaan myös itsemurhayrityksistä ja niiden traumatisoivista vaikutuksista, jotka ulottuvat laajalle. Arvioidaan, että itsemurhayrityksiä tehdään ainakin kymmenkertainen määrä toteutuneisiin itsemurhiin verrattuna. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi aiheutuneet yhteiskunnalliset kustannukset ovat mittavat.

Valmisteilla on parhaillaan itsemurhien ehkäisyn Käypä hoito -suositus sekä itsemurhien ehkäisyn ohjelma osana kansallista mielenterveysstrategiaa vuoteen 2030. Itsemurhien ehkäisemiseksi Mielenterveysseura esittää itsemurhatilanteen seurannan ja tietovarantojen kehittämistä, onnettomuustutkinnan ulottamista itsemurhiin, itsemurhavälineiden kuten ampuma-aseiden saatavuuden rajoittamista sekä matalan kynnyksen tukea ja apua vaikeissa elämäntilanteissa oleville.

Itsemurhien ehkäisypäivää on vietetty vuodesta 2003 Kansainvälisen itsemurhien ehkäisyjärjestö IASP:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n aloitteesta.

Lähde: Suomen Mielenterveysseuran tiedote

 

Jaa artikkeli