Nyt tarvitsemme tutkimushenkilöitä!

Osallistumalla tutkimukseen autatte hankkimaan arvokasta tietoa Parkinsonin taudin äänen- ja kommunikaation kuntoutuksesta ja elämänlaadun parantamisesta

Mitä hyötyä osallistumisesta on?
Saatte ilmaiseksi puheterapeutin tekemän tutkimuksen ja tukea äänenkäyttöönne.
Saatte ilmaiseksi kuntoutusjakson, jonka tavoitteena on parantaa elämänlaatuanne ja lisätä kommunikaatioaktiivisuuttanne.

Olette sopiva tutkimushenkilöksi, jos
Teillä on diagnosoitu Parkinsonin tauti
Teillä ei ole dementiaa
Teillä ei ole käytössä aivojen syvästimulaatiolaitetta (DBS)
Teillä ei ole todettu kommunikoinnin häiriöitä ennen Parkinsonin tautia (äänihäiriö, änkytys, afasia, dysartria, apraksia)

Tutkimushenkilönä Teiltä odotetaan, että

  • osallistutte kolmen vuoden aikana arviointeihin 6 kertaa (Tampereen yliopisto)
  • osallistutte kolmen vuoden aikana 1-2 ryhmäkuntoutukseen (Tampereen keskusta-alue)
  • tallennatte ääntänne kotiympäristössä

Tutkimushenkilöksi ryhtyminen on vapaaehtoista ja tutkimukseen osallistumisen saa keskeyttää milloin tahansa.

Tutkimuksesta tiedotetaan puheterapeuteille ja Pirkanmaan Parkinson yhdistykselle keväällä 2018 ja uudestaan säännöllisin väliajoin, kunnes tarvittava tutkittavien joukko (75) on saavutettu. Ensimmäisten tutkittavien tutkimukset ja arvioinnit ovat keväällä 2018 ja ensimmäiset kuntoutusryhmät käynnistyvät syksyllä 2018.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Nelly Penttilä: 050 437 7114 tai nelly.penttila@uta.fi

(puheterapeutti, FM, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija)

Tiedote pdf

Jaa artikkeli