Parkinson-liitto on saanut kuluvan vuoden aikana yhteydenottoja Azilect-lääkkeen korvattavuuden lakkaamiseen liittyen. Tevan rasagiliinivalmiste menetti lääkepatenttinsa eikä hakemusta valmisteen korvattavuudelle ole uusittu.

Hintalautakunta on myöntänyt korvattavuuden lukuisille rinnakkaisvalmisteille. Parkinson-liiton saamat yhteydenotot ovat liittyneet rinnakkaisvalmisteiden sopivuusongelmiin. Ongelmat saattavat liittyä rinnakkaisvalmisteiden poikkeaviin sidosaineisiin tai siihen, että rasagiliini on rinnakkaisvalmisteissa eri muodossa kuin alkuperäisvalmisteessa.

Rinnakkaisvalmisteen myyntilupa edellyttää bioekvivalenssitutkimusta, jossa tutkitaan vaikuttavan aineen imeytyminen verrattuna alkuperäisvalmisteeseen. Lääkeainepitoisuuksissa sallitaan pieni ero, ja tämän lisäksi rinnakkais- ja alkuperäisvalmisteen vaikutuksessa voi olla yksilökohtaisia eroja.

Kelan tilasto-ohjelman Kelaston mukaan rasagiliini-reseptejä kirjoitettiin 2548 henkilölle vuoden 2015 aikana. On mahdoton arvioida, kuinka suurta osaa valmisteen käyttäjistä rinnakkaisvalmisteiden aiheuttamat sopimattomuusongelmat koskevat. Saamiemme yhteydenottojen perusteella ongelmia kuitenkin esiintyy.

Parkinson-liitto on ollut yhteydessä sekä lääkkeiden hintalautakuntaan että Tevaan. Pyrimme saamaan soveltuvan rasagiliinivalmisteen sitä tarvitseville. Prosessi on kuitenkin aikaa vievä ja tuloksia voinee odottaa aikaisintaan vuoden toisella puoliskolla. Tätä ennen kehotamme keskustelemaan lääkärin kanssa rinnakkaislääkkeiden käytöstä.

Parkinson-liitto kerää nyt kokemuksia rasagiliinirinnakkaisvalmisteiden käyttöstä. Toivomme, että kerrotte sekä myönteisistä että kielteisistä kokemuksistanne. Aineisto antaa meille tietoa ongelman laajuudesta ja luonteesta. Voimme käyttää aineistoa lausunnossa lääkkeiden hintalautakunnalle. Voit lisäksi halutessasi jättää yhteystietosi mahdollista tarkempaa kyselyä varten.

https://my.surveypal.com/rasagiliinivalmisteet

Ilari Huhtasalo

Jaa artikkeli