Suomen omaishoidon verkosto on mukana Eurocarersin toteuttamassa kansainvälisessä kyselytutkimuksessa, jossa selvitetään koronaepidemian vaikutuksia omaishoitotilanteisiin ja omaishoitajien terveyteen, tukiverkostoihin ja talouteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen sekä ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen. Eurocarers on Euroopan tason verkosto organisaatioille, jotka toimivat omaishoidon alueella. Vastaamalla autat vaikuttamaan omaishoidon kehittämiseen erityisesti koronapandemian edellyttämällä tavalla kunnissa, kansallisesti ja myös EU:n tasolla.

Pyydämme vastaukset 15.1.2021 mennessä. Kyselyyn on helppo vastata suomeksi tai ruotsiksi. Vastaaminen kestää noin 20 minuuttia. Vastaamisen voi halutessaan keskeyttää ja jatkaa myöhemmin. Mahdolliset kyselyä koskevat kysymykset voi osoittaa sähköpostilla osoitteeseen toimisto@omaishoitajat.fi.

Kyselyn alussa on tarkempia ohjeita. VASTAUSLINKKI: https://www.surveymonkey.com/r/8B5NBJR?lang=fi

Hur har coronapandemin påverkat närståendevårdarna i Finland och i Europa?

Det ska vi ta reda på. Hjälp oss att sprida denna enkät till närståendevårdarna i Finland.

Vi önskar att ni inom december månad sprider denna enkät via era lokalföreningar och era övriga kanaler så att den når så många närståendevårdare som möjligt. Denna undersökning utreder vilka effekter covid-19-pandemin har haft för närståendevårdarna och deras tillvaro. Förutsatt att vi får tillräckligt många svar i Finland, görs en nationell analys av svaren utöver den internationella undersökningen som Eurocarers står för. Undersökningen sprids i samverkan med Närståendevårdarnas förbund.

Nedanstående text kan användas som information vid spridandet av enkäten

Enkät till närståendevårdare – hur har coronapandemin påverkat din tillvaro?

Nätverket för närståendevård i Finland deltar i en internationell undersökning om närståendevårdarnas situation under covid-19-pandemin, som utförs av Eurocarers.

Eurocarers är ett europeiskt nätverk av organisationer, forskningsenheter och enskilda personer som genom forskning och påverkningsarbete stöder närståendevårdare runtom i Europa (eurocarers.org). Undersökningen fokuserar på närståendevårdarnas tillvaro, hälsotillstånd, stödnätverk, ekonomiska situation, service inom social- och hälsovården samt möjligheten att kombinera närståendevård och förvärvsarbete under pandemin.

Genom att besvara enkäten hjälper du Nätverket för närståendevård i Finland och dess medlemsorganisationer att påverka utvecklingen av närståendevård på kommunal-, nationell- och EU-nivå.

Vi behöver dina svar senast den 15.1 2021. Enkäten finns på både svenska och finska och det tar ca 20 minuter att besvara den. Det går bra att ta pauser i svarandet, eftersom det elektroniska formuläret sparar svaren. Denna enkät görs i samverkan med Närståendevårdarnas förbund och frågor angående den kan därför riktas till toimisto@omaishoitajat.fi.

Enkäten nås via denna LÄNK. https://www.surveymonkey.com/r/8B5NBJR?lang=swe

I början av enkäten finns noggrannare instruktioner. Enkäten finns tillgänglig på flera olika språk. Välj önskat språk på i övre högra hörnet av sidan. OBS! Vänligen välj “Svenska (Finland)” (för en enkät som beaktar finländska förhållanden) eller “Suomi” ifall du föredrar att fylla i enkäten på finska.

Jaa artikkeli