Pyydämme Teitä osallistumaan Parkinsonin tautiin vastasairastuneiden omaisten tarpeita koskevaan kyselyyn.

 

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa keskusteluaiheiden tärkeyttä Parkinsonin tautiin äskettäin sairastuneiden omaisten Facebook-vertaistukiryhmää varten. Vastasairastuneiden omaisten Facebook-vertaisryhmä perustetaan, koska syksyn 2017 ”Parkinson läheiset”-vertaisryhmäprojektin palautteessa huomattiin tarve myös vastasairastuneiden omaisten ryhmälle. Tämän kyselyn tuloksia käytetään pohjana keskustelun aiheiden kehittämiselle helmikuussa 2018 vastasairastuneiden omaisten vertaisryhmää varten.

 

Kysely toteutetaan sähköisellä kyselylomakkeella Parkinsonin tautia sairastavien läheisille. (Voitte vastata, vaikka Parkinsonin tauti olisi ollut matkaseuralaisena jo pidempään.) Haastattelulomakkeen kysymykset ovat Parkinsonin tautiin ja omaan hyvinvointiinne liittyviä keskustelun aiheita, joiden tärkeyttä Teitä pyydetään arvioimaan.

 

Kyselylomakkeella on valmiit vastausvaihtoehdot. Vastaaminen toteutetaan asteikolla 1 – 5, jossa 1 on ei lainkaan tärkeä ja 5 erittäin tärkeä. Vastaaminen vie aikaanne noin 5 minuuttia. Lomakkeen kysymykset on laadittu niin, että Teitä ei voida tunnistaa vastausten perusteella. Kyselyssä kerättäviä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Tietoja käytetään vain tässä kartoituksessa eikä yksittäisiä tietoja julkaista missään.

 

Kyselyn toteuttaminen tehdään yhteistyössä Suomen Parkinson-liiton kanssa. Kyselyn yhteen vedetyt tulokset julkaistaan osana opinnäytetyötä opinnäytetöiden tietokannassa keväällä 2018 osoitteessa www.theseus.fi. Jos Teillä on tiedusteltavaa kyselyyn liittyen, tutkimuksen toteuttaja vastaa mielellään kysymyksiinne.

 

 

Vastaamalla kyselyyn hyväksyt nämä ehdot.

 

 

Pulkkinen Miranda, Metropolia    

Sairaanhoitajaopiskelija (AMK) 

miranda.pulkkinen@metropolia.f

 

Linkki kyselyyn 

 

Kyselyyn on mahdollista vastata 19.11.2017 saakka. 

Jaa artikkeli