Maskun neurologinen kuntoutuskes on Suomen johtavia neurologisen kuntoutuksen tuottajia. 

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus ei menestynyt kilpailutuksessa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osalta. Sitä järjestetään vuoden 2018 loppuun saakka. Vuoden 2018 aikana aloitetut jaksot voidaan saattaa loppuun vuoden 2019 aikana. 

Parkinsonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavat voivat  jatkossakin hakeutua Maskuun Kelan harkinnanvaraiseen laitoskuntoutukseen, kuntoutuskursseille sekä Kelan ja muiden maksajatahojen tarjoamille avoterapiakäynneille. 

Ruotsinkielinen vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus jatkuu Maskussa Kela-rahoitteisena myös vuonna 2019. 

Kelan harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus (Kela 12 §) on yksilöllistä laitoskuntoutusta, jossa kuntoutujan tukena ovat Maskun kokeneet kuntoutuksen ammattilaiset. Kuntoutus toteutetaan vähintään kahteen osaan jaksotettuna, ja sen tavoitteet määritellään yksilöllisesti yhdessä kuntoutujan kanssa. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen ei ole yläikärajaa. Siihen voi siis hakea myös jo 65 vuotta täyttänyt henkilö.
Voit hakea, jos
 olet neurologista sairautta sairastava tai vammautunut henkilö
 kuntoutus on tarpeen työ- tai toimintakykysi kannalta
 kuntoutusjaksolle on tavoite ja kuntoutuksen tarve ja hyödyt ovat perusteltavissa.
Neurologista sairautta sairastava tarvitsee useimmiten neurologisen linjan mukaista kuntoutusta, joka on hyvä näkyä sekä kuntoutushakemuksessa että myös lääkärin suosituksessa.
 

Neuroliitto / Maskun neurologinen kuntoutuskeskus 3.9.2018 uutinen.

 

Jaa artikkeli