Parkinson-viikkoa vietetään viikolla 15, 6.-12.4.2020. Kansainväliseksi Parkinson-päiväksi on valikoitunut 11.4., joka on Parkinsonin taudille nimen antaneen lääkärin James Parkinsonin syntymäpäivä. Hän kuvasi Parkinsonin taudin vuonna 1817 ilmestyneessä teoksessaan An Essay on the Shaking Palsy.

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus ja yksi yleisimmistä liikehäiriösairauksista. Mikä Parkinsonin taudin aiheuttaa, on edelleen epäselvää, mutta sairauden taustalla uskotaan olevan sekä perinnöllisiä että ympäristöön liittyviä tekijöitä. Sen oireet ovat erittäin moninaisia ja ne voivat olla eri henkilöillä hyvinkin erilaisia. Jollakin vapina on pääoire, kun taas toinen ei vapise lainkaan, vaan kärsii lähinnä hitaudesta ja kankeudesta.

Muita Parkinsonin taudin yhteydessä usein esiintyviä oireita ovat tasapainovaikeudet, erilaiset autonomisen hermoston häiriöt kuten ihon rasvoittuminen, hikoilun lisääntyminen, ummetus ja virtsarakon toiminnan häiriöt. Sairastuneella voi olla myös tiedollisten toimintojen ja tunne-elämän häiriöitä, esimerkiksi tunneherkkyyden lisääntymistä, masennustaipumusta, aloitekyvyn heikkenemistä ja ajatusten hidastumista. Sairautta ei voida parantaa, mutta useita sen oireita voidaan tehokkaasti lieventää.

Parkinson-päivää vietetään ympäri maailman. Teemaviikon ja -päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta sairaudesta, jota pelkästään Suomessa sairastaa arviolta 16 000 ihmistä. Tietoisuutta todella tarvitaan, sillä yleisyydestään huolimatta Parkinsonin tautiin sairastuneet kohtaavat usein oireistaan johtuen väärinkäsityksiä; sairastunutta saatetaan luulla virheellisesti esim. humalaiseksi. Toisinaan he kohtaavat tiedon puutetta jopa terveydenhuollossa.

Ammattimainen, oikeanlainen ja oikea-aikainen kuntoutus sekä omaehtoinen liikunta ovat yksiä Parkinsonin taudin hoidon kulmakiviä. Parkinsonliitto vetoaakin Parkinson-päivänä 11.4., että Parkinsonin tautia sairastavien, kuten muidenkin liikehäiriösairaiden kuntoutus tulisi nähdä kannattavana investointina, joka maksaa itsensä takaisin lyhyempinä laitoshoitojaksoina. Oikea-aikaista ja riittävää kuntoutusta saava säilyttää omatoimisuutensa pidempään ja loukkaantumisten riski pienenee.

Åbo Akademi on tehnyt vuodesta 2018 yhteistyössä Pohjanmaalla toimivan Botnian Parkinson-yhdistyksen (Botnia Parkinsonförening) kanssa kuntoutukseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä, jossa on paitsi tutkittu kuntoutuksen vaikutuksia, myös yhteistyössä kohderyhmän kanssa kehitetty asiakaslähtöistä (koti)kuntoutusohjelmaa Parkinsonin tautia sairastaville ja heidän läheisilleen. Voit lukea tutkimushankkeesta ja sen tuloksista tarkemmin täältä.

Viikkoa juhlistetaan verkossa

Koronaviruksesta johtuen Parkinson-viikon juhlistaminen tapahtuu tänä vuonna kokonaan verkossa, sillä kaikki tapahtumat, mukaan lukien Parkinsonliiton järjestämä viikon päätapahtuma tanssihaasteineen, jouduttiin suureksi ikäväksemme perumaan. Ne tanssivideot, joita tanssihaasteeseen ehdittiin ennen sen perumista tehdä, on kuitenkin ladattu Youtubeen ihmisten ihasteltavaksi ja linkit löytyvät tämän sivun alalaidasta.  

 

Onneksi osa haasteen vastaanottaneista ryhmistä ehti tanssia Parkinson-sambaa kameran kuvatessa, ennen kuin koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset pysäyttivät kaikkien tanssitreenit. Lämmin kiitos kaikille teille, jotka ennakkoluulottomasti lähditte harjoittelemaan samban askeleita ja otitte tanssihaasteen vastaan. Kiitoksemme on osoitettu myös niille, jotka kokeilivat tanssimista, vaikkeivat ehtineetkään kuvata videoitaan. Tanssimme uudella yrityksellä ensi vuonna, jolloin uusimme nyt kesken jääneen tanssihaasteen.  

Sitä odotellessa toivotamme kaikille antoisaa Parkinson-viikkoa ja hyvää Parkinson-päivää! 

Toivoo Parkinsonliiton henkilökunta

 

Oodin tapahtumassa oli meillä myös tarkoitus jakaa pientä julkaisua johon on koottu Parkinson tautia sairastavien kirjoituksia ja runoja, julkaisun voi nyt lukea ja tulostaa tästä linkistä (pdf)

Parkinson-sambaa tanssivat mm:

Lapark Lahden seudun Parkinson-yhdistys

Keski-Suomen Parkinson-yhdistys

Mikkelin seudun Parkinson-kerho

Tikkurilan Parkinson-kerho

Pajulahden Parkinson-samba Mikkelin ja Lahden yhteistyönä

HelmiOskarin Parkinson-kerho, Kuopio

Jaa artikkeli