Omaishoitaja on henkilö, joka pitää säännöllisesti huolta tukea tarvitsevasta perheenjäsenestään tai ystävästään. Omaishoitaja voi olla minkä ikäinen tahansa, ja usein he tekevät työtään ilman rahallista korvausta. Moni omaishoitaja ei pidä termistä hoitaja, sillä he näkevät roolinsa luonnollisena jatkumona suhteelleen heille tärkeään henkilöön. Siksi ei ole yllättävää, että monia läheisistään huolehtivia ei mielletä omaishoitajiksi.

Euroopan Parkinson-yhdistysten kattojärjestöä EPDA (European Parkinson's Disease Association) on tehnyt Euroopan kattavan kyselytutkimuksen, joka on tarkoitettu kaikille, jotka tarjoavat pidempiaikaista huolenpitoa Parkinsonin tautia sairastavalle omaiselleen tai ystävälleen. Kyselytutkimukseen voi osallistua huolimatta siitä, onko omaishoitajan status ”virallinen” vai ei.

Tutkimuksen tavoitteena on valottaa niitä fyysisiä, taloudellisia ja tunteisiin liittyviä haasteita, joita Parkinsonin tautia sairastavien omaishoitajat ympäri Eurooppaa kohtaavat. Tutkimuksella halutaan havainnollistaa niitä yksittäisiä ja yhteiskunnallisia taloudellisia seuraamuksia, joita hoitamisesta aiheutuu yksittäisille henkilöille – seuraamuksia, joilta eurooppalaiset hallitukset ja päättäjät liian usein ummistavat silmänsä. Tutkimuksen tulosten avulla EPDA pyrkii kehittämään työkaluja, joiden avulla voidaan kampanjoida tehokkaampien ja oikea-aikaisempien tukipalveluiden puolesta Parkinsonin tautia sairastavien omaishoitajille.

Kysely on suomenkielinen. Vastaaminen vie noin 15–20 minuuttia ja vastaukset käsitellään anonyymeina.

Kyselyyn pääset tästä.

Suurkiitos osallistumisestasi tähän tärkeään tutkimusprojektiin!

Jaa artikkeli