Coronavirusepidemins spridning har avstannat i Finland tack vare restriktionerna och den förbättrade allmänna hygienen. Fastän epidemin för närvarande är inne i ett lugnt skede föreligger en risk att den börjar spridas snabbare igen.

(Statsrådets pressmeddelande 308/2020 4.5.2020)

Här är ett urval av de instruktioner som statsrådet gav i maj:

 • Undantagsförhållandena fortsätter, men restriktionerna avvecklas stegvis
 • Personer över 70 år rekommenderas fortsättningsvis att undvika fysiska kontakter
 • Det är viktigt att personer som hör till riskgrupper använder sitt eget omdöme vid iakttagandet av rekommendationen
 • Restriktionerna angående besök vid enheter inom social- och hälsovården gäller tills vidare
 • Fritidsanläggningar utomhus öppnas 14.5.
 • Det är möjligt att låna material från biblioteken, men inte att tillbringa tid där
 • Från och med 1.6 kommer begränsningen på personantal eventuellt att lättas från nuvarande 10 till 50 personer, en ny bedömning av läget görs i slutet av juni.

Finlands Läkarförbund påminner om att planerade hälsovårdsbesök i anslutning till grundsjukdomar bör genomföras planenligt. Nyttan av att söka sig till vården är större än risken att drabbas av coronavirus.

Trots undantagsförhållandena lönar det sig att vistas utomhus och att motionera.

Vi har sammanställt instruktioner för möten utomhus. Instruktionerna är sammanställda utgående från de bedömningar som gjorts i maj, och myndigheternas rekommendationer kan ändra under sommaren. Det är viktigt att följa med läget, så att verksamheten är så trygg som möjligt.

Så här minimerar du smittorisken under sommarens möten:

 • Den bästa platsen att träffas på är utomhus
 • Sköt din handhygien, om det inte är möjligt att tvätta händerna bör man använda handsprit
 • Beakta säkerhetsavståndet till andra människor och den egna gruppen: 1-2 meter
 • Undvik gemensam mat och dryck
 • Undvik överhuvudtaget att röra vid samma föremål, att t.ex. spela gårdsspel med samma redskap är inte att rekommendera
 • Undvik att röra i dörrhandtag m.m. med bara händer, man kan t.ex. använda handskar eller sätta skjortärmen emellan
 • Undvik folkmassor
 • Undvik slutna offentliga inomhusutrymmen
 • Om du inte kan undvika att hosta eller nysa, kom ihåg att göra det i en engångsnäsduk eller i ärmen
 • Om du har symptom på någon som helst form av infektion eller flunsa, stanna hemma och kontakta din hälsostation
Jaa artikkeli