LogoHaemme kansainvälisen lääketutkimuksen osallistujiksi henkilöitä, joilla on todettu Parkinsonin tauti ja joilla on lääkevaikutuksen päättymiseen liittyviä tilanvaihteluita. Tutkittava lääke on Parkinsonin taudin hoitoon kehitteillä oleva uusi yhdistelmävalmiste, joka sisältää levodopaa, karbidopaa ja uutta ODM-104-koodinimellä tunnettua lääkeainetta. Tutkimuksen toimeksiantaja on suomalainen lääkeyritys Orion Oyj Orion Pharma.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos Teillä on todettu Parkinsonin tauti ja käytössänne on levodopaa sisältävä lääkevalmiste, jonka tehon heikentymiseen liittyy Parkinson-oireiden pahenemisvaiheita.

Tutkimus kestää yhden tutkittavan osalta noin 10-15 viikkoa (alle 4 kuukautta). Siihen kuuluu yhteensä n. 7 käyntiä tutkimuskeskuksessa. Jokainen käynti kestää n. 4 tuntia. Tutkimuksessa on kaksi 4 viikon mittaista lääkehoitojaksoa, joista toisen aikana tutkittavat saavat uutta tutkimuslääkehoitoa ja toisen aikana markkinoilla olevaa valmistetta (Stalevo®). Hoitojen järjestys on satunnaistettu.

Tutkimuksen kuuluu mm.

• lääkärintarkastuksia ja Parkinsonin taudin oireiden arviointia

• laboratoriokokeita ja sydämen sähkökäyrä- eli EKG-mittauksia

• oirepäiväkirjojen täyttöä.

Tutkimuslääkitys ja käynteihin liittyvät tutkimukset ovat tutkittaville maksuttomia. Tutkimuskäyntien matkakulut sekä mahdolliset käynneistä aiheutuvat ansionmenetykset korvataan. Lääkehoitojaksojen aikana tutkittavat saavat levodopaa sisältävät tutkimuslääkkeet tutkimuskeskuksesta, mutta mahdollisesti käytössä oleva muu Parkinson-lääkitys voi jatkua tutkimuksen aikana normaalisti.

Tutkimus suoritetaan Suomessa CRST Oy:ssä Turussa. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa on prof. Juha Rinne.

Mikäli olette kiinnostunut ottamaan osaa tutkimukseen, saatte tutkimuksesta lisätietoja ottamalla yhteyttä arkisin klo 12-15 tutkimushoitajaan:
Maria Tuominen p. 02 420 64710, sähköposti: maria.tuominen@crst.fi

Kuvahaun tulos haulle twitter kuva

http://www.crst.fi/

Jaa artikkeli