Haemme kansainvälisen lääketutkimuksen osallistujiksi 55-85-vuotiaita miehiä ja naisia, joilla on todettu Parkinsonin tautiin liittyvä muistisairaus. Tutkittava lääke on uudentyyppinen lääkevalmiste (IRL752), jota kehitetään Parkinsonin tautiin liittyvän muistisairauden oireenmukaiseen hoitoon. Tutkimuksen toimeksiantaja on ruotsalainen lääkekehitysyritys Integrative Research Laboratories AB.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos

· olette 55-85-vuotias;

· Teillä on todettu Parkinsonin tauti ja Parkinsonin tautiin liittyvä muistisairaus, mutta ei muuta vakavaa sairautta;

· Teillä on omainen tai ystävä, joka voi olla tukihenkilönä mukananne osalla käynneistä tutkimuskeskuksessa ja avustaa tutkimuksen toteuttamisessa vastaamalla vointianne koskeviin kysymyksiin.

Tutkimus kestää yhden tutkittavan osalta noin 6-8 viikkoa, josta tutkimuslääkejakso kestää 4 viikkoa.

Tutkimukseen kuuluu yhteensä noin 9 käyntiä tutkimuskeskuksessa. Kukin käynti kestää noin 1-4 tuntia.

Tutkimuslääke on kapselimuotoinen valmiste, jota otetaan suun kautta kolme kertaa päivässä. Yksi neljästä tutkittavasta saa lumelääkettä (valmistetta, joka ei sisällä vaikuttavaa ainetta). Aikaisemmin määrättyjen Parkinson- ja muistilääkkeiden käyttö on tutkimuksen aikana sallittu.

Tutkimuksen kuuluu mm.

· lääkärintarkastuksia ja Parkinsonin taudin oireiden arviointia;

· muistia ja muita aivotoimintoja arvioivia testauksia;

· laboratoriokokeita ja peruselintoimintojen mittaamista;

· sydämen (EKG) ja aivojen (EEG) sähkökäyrämittauksia.

Tutkimuslääkitys ja käynteihin liittyvät tutkimukset ovat tutkittaville maksuttomia. Tutkimuskäyntien matkakulut sekä mahdolliset käynneistä aiheutuvat ansionmenetykset korvataan.

Tutkimus suoritetaan Suomessa CRST Oy:ssä Turussa. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa on prof. Juha Rinne.

Mikäli olette kiinnostunut ottamaan osaa tutkimukseen, saatte tutkimuksesta lisää tietoa ottamalla yhteyttä tutkimushoitajaan sähköpostitse osoitteeseen parkinson2@crst.fi.

www.crst.fi 

facebook.com/CRSTturku

twitter.com/crst_turku

Jaa artikkeli