Osana valtakunnallista järjestö 2.0 -hanketta Pohjois-Savossa on kehitteillä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja asiakkaita varten uusi tietokanta, Hyvinvointitarjotin. Sen tarkoituksena on auttaa löytämään tietoa sote-järjestöjen tarjoamista palveluista, jotta ammattilainen osaa ohjata asiakkaansa helposti ja vaivattomasti oikean järjestön piiriin. Hyvinvointitarjottimen kehittämistä koordinoi Pohjois-Savon VeKe - Vertaistuen Keskus.

Hyvinvointitarjottimeen on koottu tieto eri järjestöjen tuottamista palveluista. Se on helppokäyttöinen ja vaatii käyttäjältään vain kolme klikkausta: diagnoosi, asiakkaan asuinpaikkakunta ja tieto siitä, millaista tukea ja apua hän tarvitsee. Näillä tiedoilla tietokannasta löytyy asiakkaalle sopiva järjestö.

Portaali on nyt testaus- ja pilotointivaiheessa. Se on kokeilussa Kuopiossa Kelan toimipisteellä, pääterveysasemalla, aikuissosiaalityössä ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kuntoutuksen päiväosastolla ja neurologian poliklinikalla. Kokeilu laajentuu vaiheittain Pohjois-Savon muihin kuntiin.

Järjestöjen tarjoamat monipuoliset palvelut eivät ole kuntapäättäjien keskuudessa riittävän hyvin tunnettuja. Tilanteen korjaamiseksi Pohjois-Savon VeKe koordinoi sote-järjestöjen, kuntien ja maakuntien yhteistyötä Pohjois-Savossa. VeKen tavoitteena on helpottaa sote-palveluja käyttävän kuntalaisen ja hänen läheistensä pääsyä järjestöjen tarjoaman vertaistoiminnan ja neuvonnan piiriin asuinkunnasta riippumatta. Parkinson-liiton järjestösuunnittelija Annukka Tuovinen on VeKen ohjausryhmän jäsen.

 

Lisätietoja: järjestösuunnittelija Annukka Tuovinen, 0400 391 853

Jaa artikkeli