Suomen Parkinson-liitto ry on ollut mukana laatimassa yhdessä 17 muun potilas- ja vammaisjärjestön kanssa lausuntoa, jossa vaaditaan, että Kela korjaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen perusteensa. Laadun ja kuntoutuksessa tarvittavan erityisosaamisen on oltava hintaa tärkeämpi kriteeri. Voimakkaasti hintaa painottava kilpailutus vaarantaa erityisosaamista vaativan kuntoutuksen laadun. Lausunto jätettiin Kelan pääjohtajalle Elli Aaltoselle ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle 17.12.

Kelan vuonna 2018 järjestämän kilpailutuksen seurauksena vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen valintaperusteena on avoterapioiden osalta 80-prosenttisesti hinta, moniammatillisten yksilöjaksojen osalta peräti täydet 100 prosenttia. Nykytilanne on johtanut siihen, että kuntoutusta saa järjestää palveluntarjoaja, jolla ei ole riittävää sairaus- tai vammakohtaista kokemusta. Järjestöjen saaman palautteen mukaan kilpailutuksessa ei ole huomioitu esimerkiksi neurologista erityisosaamista juuri lainkaan. Myös harvinaissairauksien osalta kuntoutusasiantuntemusta on vaarassa hävitä.

Palveluntarjoajan vaihtuessa pitkäaikaiset, jopa vuosia kestäneet terapiasuhteet katkeavat. Esimerkiksi neurologisen kuntoutuksen asiakkailla hoitosuhteen jatkuvuus ja kuntoutujan yksilöllisen tilanteen tuntemus ovat usein onnistuneen kuntoutuksen edellytys.

Vammaisia henkilöitä ei ole kuultu kilpailutusprosessissa lainkaan, mikä on vastoin YK:n vammaissopimusta. Siinä edellytetään, että vammaisia henkilöitä ja heitä edustavia järjestöjä kuullaan heitä koskevista asioista päätettäessä. Tilanne on korjattava viivyttelemättä ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen perusteita on muutettava.

Lue lausunto.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Hanna Mattila, p. 040 512 2352, hanna.mattila@parkinson.fi

 

Jaa artikkeli