Asiakasmaksujen enimmäismääriin, maksukattoihin sekä Kelan maksamiin etuihin tulee pieniä muutoksia vuodenvaihteessa. Erityisen kalliita lääkkeitä käyttävien omavastuuosuuksiin tulee helpotusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärät laskivat 1,22 %. Asiakasmaksut siis laskevat hieman ainakin kunnissa ja sairaanhoitopiireissä, joissa peritään suurimpia lain mahdollistamia asiakasmaksuja.

Terveydenhuoltomaksujen maksukatto on 683 euroa, lääkekustannusten vuosiomavastuu on 605,13 euroa sekä sairaanhoito- ja kuntoutusmatkojen vuotuinen omavastuuosuus eli ”matkakatto” on kalenterivuoden aikana 300 euroa.

Kelan etuudet säilyvät pääosin samansuuruisina kuin viime vuonna. Eläkettä saavan hoitotuen perustuki, takuueläke, eläketuki sekä toimeentulotuen perusosa nousivat kuitenkin hieman.

Lisäksi vuodenvaihde toi pienet korotukset sairausvakuutuksen minimipäivärahaan, nuoren kuntoutusrahaan sekä ammatillisessa kuntouuksessa olevan vähimmäismääräiseen kuntoutusrahaan.

Muutokset Kelan etuuksista vuonna 201 (kela.fi)
Muutokset Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla 2018 (stm.fi)

Erityisen kalliiden lääkkeiden korvausmenettelyyn tulee helpotusta. Asia koskee kalliiden, yli 1000 maksavien yleiskorvattavien lääkkeiden käyttäjiä, jotka joutuvat maksamaan alkuvuodesta omavastuuta lääkkeen hinnasta.

Yli 1000 euroa maksavia lääkepakkauksia on saanut viime vuodesta alkaen ostaa kerrallaan vain yhden kuukauden tarpeeseen kerrallaan. Osa lääkkeistä on yleisen tai alemman erityislääkekorvattavuuden piirissä, eli asiakas maksaa lääkkeen hinnasta joko 60 % tai 35 %. Kalliiden lääkkeiden käyttäjien tapauksessa lääkekatto täyttyy tavallisesti jo vuoden alkukuukausina. Tämän jälkeen lääkkeistä maksetaan vain pieni muutaman euron omavastuu. Ennen maksukaton täyttymistä kalliiden lääkkeiden käyttäjien on pitänyt varautua maksamaan lääkkeistä satojen euroja. Vaikka Kela on palauttanut maksuja, ovat palautukset saattaneet viipyä viikkoja.

Asiaan tulee helpotusta tämän vuoden alusta. Lääkkeiden käyttäjät saavat poikkeuksellisesti ostaa lääkekaton ylittävän määrän kalliita lääkkeitä. Tällöin maksukatto täyttyy jo tammikuun aikana, eikä seuraavina kuukausina omavastuuosuutta tarvitse enää maksaa.

Kelan tiedote kalliiden lääkkeiden omavastuuta koskevasta helpotuksesta.

Jaa artikkeli