Parkinson-liiton ja Åbo Akademin yhteistyö vahvistaa sairastavien ymmärretyksi tulemista – Puhumalla paras -opas ilmestynyt

Lähes 90 %:lla Parkinsonin tautia sairastavista on puheen ja äänen ongelmia, mutta vain pieni osa tautiin sairastuneista saa kuntoutusta puhe- ja kommunikaatio-ongelmiinsa. Puheongelmien ohella sairastuneille on vaikeuksia myös kirjoittamisessa ja nielemisessä.

Kommunikaatio-ongelmat vaikeuttavat monella tavoin niin työssä käyvien kuin eläköityneidenkin tautia sairastavien kommunikointia ja vuorovaikutusta. Olisikin tärkeää, että tautia sairastavien puheen ja kommunikoinnin ongelmien kuntoutus huomioitaisiin jo taudin varhaisessa vaiheessa, sillä ymmärretyksi tulemisen mahdollistava kommunikointi on jokaisen oikeus.

Parkinson-liitto on ainoana toimijana Suomessa järjestänyt jo vuosikymmenien ajan tautia sairastaville pelkästään puheen ja nielemisen ongelmiin keskittyviä kursseja. Kommunikaatioon keskittyvän kurssin liitto on järjestänyt myös viittomakieltä käyttäville kuuroille. Tärkeässä roolissa puhekurssien kehittämisessä on alusta asti vaikuttanut puheterapeutti ja myöhemmin Åbo Akademin logopedian professorina toiminut Susanna Sid (Simberg).

”Yhteistyö Parkinson-liiton kanssa on johtanut moneen tautia sairastavien puheen kuntouttamista käsittelevään tutkimukseen. Samalla opiskelijat ovat saaneet -liiton kursseilla fantastisen mahdollisuuden oppia tautia sairastavien puheen kuntouttamista”, kertoo puheterapiaopiskelijoita Parkinson-liiton puhekursseilla ohjannut Sid.

Kuntoutujat ovat kurssien aikana saaneet tietoa Parkinsonin tautiin liittyvistä puheen ja nielemisen ongelmista ja yksilöllisten harjoitusten avulla heitä on ohjattu itsenäisesti kotona tapahtuvaan puheen kuntouttamiseen. Puhe- ja kommunikaatiokurssien tarpeellisuudesta kertoo se, että liiton puhekursseille on aina ollut huomattavasti enemmän hakijoita kuin mitä kursseille on voitu ottaa.

Sid toteaa asenteiden puheterapian vaikuttavuuteen ja sen saatavuuteen muuttuneen vuosikymmenien kuluessa myönteisiksi, kun näyttöä erityisesti nk. Lee Silverman -ääniterapian (LSVT®) hyvistä pitkäaikaisvaikutuksista on saatu runsaasti.

”Tänä syksynä tapasin v. 2010 puheterapiakurssille osallistuneen ruotsinkielisen Parkinsonin tautia sairastavan. Hänen puheensa oli nyt selkeämpää kuin 8 vuotta sitten. Hyvien kommunikointivalmiuksien ylläpitämisessä häntä on auttanut kotipaikkakunnalla kurssin jälkeen annettu puheterapia, jota suosittelemme kurssin jälkeen jokaiselle”, sanoo Sid.

Nyt Parkinson-liitto on toimittanut tautiin sairastuneiden ja läheisten tarpeisiin Puhumalla paras! -oppaan, jonka ovat kirjoittaneet Susanna Sid, neurologian dosentti Kirsti Martikainen ja Parkinson-liiton fysioterapeutti Taina Piittisjärvi.  Opas on toimitettu sekä suomeksi että ruotsiksi. Opasta voi tilata Parkinson-liitosta ja se löytyy Parkinson-liiton verkkosivuilta https://www.parkinson.fi/tietoa/oppaat. Sivuilla on myös yhteistyössä Kuurojen Palvelusäätiön kanssa tehtyjä selko-oppaita viittomakieltä käyttäville.

 

Lisätietoja: logopedian professori Susanna Sid, p. 044 5552875, ssimberg@abo.fi ja Parkinson-liiton fysioterapeutti/liikuntasuunnittelija Taina Piittisjärvi, p. 050 406 8328 ja taina.piittisjarvi@parkinson.fi

 

Jaa artikkeli