Suomen Parkinson-liitto ry:n nimi muuttuu muotoon Parkinsonliitto ry. Nimenmuutos on osa sääntömuutoksia, joista syysliittokokous päätti marraskuussa 2018. Muutokset astuivat virallisesti voimaan 3.1.2019 Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttyä ne.

Nimenmuutoksella haluttiin lyhentää liiton nimeä ja yksinkertaistaa sen kirjoitusasua. Muutos koskeekin pääosin kirjoitusasua, sillä arkikäytössä ja puheessa on ollut tavallista käyttää liiton nimestä muotoa Parkinson-liitto ilman maan nimeä. Muutos vaikuttaa siis ensisijaisesti logoon ja painomateriaaleihin.

Maan nimeä ei ole tarpeen käyttää liiton nimessä, sillä muita suomenkielisiä vastaavia liittoja ei ole olemassa, ja näin ollen sekaannuksen vaaraa ei ole. Ruotsiksi uusi nimi on vastaavasti Parkinsonförbundet rf. Englanniksi sen sijaan maan nimeä on jatkossakin syytä käyttää erottamaan Suomessa toimiva liitto muiden maiden vastaavista liitoista. Näin ollen englanninkielinen nimi säilyy muodossa Finnish Parkinson Association.

Nimenmuutoksen myötä liiton logoa on päivitetty. Logon vapinaa ja liikettä kuvaava symboli säilyy ennallaan, mutta nimi on kirjoitettu uudella, personoidulla fontilla ja värisävyä on raikastettu. Samalla kaksikielisestä logosta on luovuttu ja jokaiselle kieliversiolle on tehty oma yksikielinen logonsa. Näiden muutosten toivomme myös helpottavan logon luettavuutta.

Suomenkielisestä logosta on olemassa nyt myös toinen versio, jossa on mukana slogan liikehäiriösairaiden asialla. Tämän logon tarkoituksena on avata ja selventää liiton kokonaistoimintaa, joka kattaa myös muut sairausryhmät, kuten mm. dystonian, Huntingtonin taudin ja essentiaalisen vapinan. Tämä logoversio on toistaiseksi olemassa vain suomenkielisenä, mutta siitä on lähiaikoina tulossa oma ruotsinkielinen versionsa.

Liiton painomateriaaleihin, kuten esitteisiin, uusi nimi päivitetään sitä mukaa, kun materiaalin sisältö on tarpeen päivittää. Tästä johtuen materiaaleja esiintyy vielä jonkin aikaa sekä vanhalla että uudella logolla ja nimellä.

Huomaathan, että jatkossa liiton yhteinen sähköpostiosoite on parkinsonliitto@parkinson.fi. Vanhalla osoitteella (parkinson-liitto@parkinson.fi) lähetetyt sähköpostit ohjautuvat kuitenkin samaan sähköpostilaatikkoon. Uudet logot voi tilata käyttöönsä edellä mainitusta osoitteesta tai Päivi Niemeltä osoitteesta paivi.niemi@parkinson.fi.

 

Lisätietoja: viestintävastaava Emmi Nuppula, emmi.nuppula@parkinson.fi, 044 733 5921

 

Jaa artikkeli