Suomen Parkinson-säätiön vuoden 2018 apurahat Parkinsonin ja Wilsonin tautien sekä dystonian tutkimukseen julkistettiin Parkinson-liiton liittohallituksen kokouksessa 14.4.2018

Suomen Parkinson-säätiö jakaa vuosittain apurahoja Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriösairauksien tutkimukseen erityisesti nuorille väitöskirjatutkijoille. Apurahat kohdistuvat rajatulle tutkimusalueelle, minkä piirissä tutkijoita on vielä vähän.

Säätiö tukee myös harvinaisempien liikehäiriösairauksien tutkimusta, tänä vuonna Wilsonin taudin ja dystonian, sekä aikaisempina vuosina myös Huntingtonin taudin tutkimusta.

Säätiö vastaanotti 37 hakemusta yhteensä noin 200 tuhannen euron arvosta. Arvioinnissa säätiö päätyi myöntämään apurahoja kaikkiaan 97 355 euroa.

Väitöskirja-apurahoja jaettiin kahdeksalle tutkijalle. Näissä neljässä tapauksessa aihepiiri liittyi aivojen hermokasvutekijöiden käyttöön Parkinsonin taudissa. Lisäksi kolmen väitöstutkijan kuvantamisprojekteja rahoitettiin. Dystoniatutkimukseen annettiin jatkorahoitus. Siinä selvitetään dystonian esiintyvyyttä, sen liitännäissairauksia ja terveydenhuollon kuormittavuutta. Säätiö odottaa mielenkiinnolla tutkimuksen tuloksia, sillä kyseessä on ensimmäinen suomalainen kartoitus sairauden tilanteesta maassamme.

Muuhun tieteelliseen tutkimukseen jaettiin neljä apurahaa, mm. magnetiitin merkityksen ja Wilsonin taudin esiintyvyyden selvittämiseen. Kaikkiaan kliininen tutkimus sai seitsemän ja kokeellinen tutkimus viisi apurahaa. Rahoitus kohdistuu tänä vuonna usean väitöskirjatyön loppusuoralle. 

Säätiö jakoi myös 16 matka-apurahaa, joista kahdeksan kohdistuu Movement Disorders-maailmankongressiin Hong Kongissa, kolme Neuroscience-kokoukseen San Diegossa, kaksi Farmakologian maailmankongressiin Kiotossa ja loput lähinnä eurooppalaisiin kokouksiin. Matka-apurahan saajat esittelevät työnsä tuloksia kongresseissa.

Sylvia Sjölund teki testamentin Parkinson-tutkimuksen hyväksi ja Suomen Parkinson-liitto perusti näillä varoilla Suomen Parkinson-säätiön. Säätiö on perustettu v. 1995 ja merkitty säätiörekisteriin 1996. Ensimmäiset apurahat jaettiin vuonna 1997. Vuosina 1997 - 2018 säätiö on myöntänyt 257 apurahaa 129 tutkijalle, yhteismäärältään 1 279 877 €.

Lisätietoja www.parkinsonsaatio.fi

Suomen Parkinson-säätiön apurahat 2018

Apuraha väitöskirjatutkimukseen (yhteensä 54 000 euroa)

 • Albert Katrina, MSc., Helsingin yliopisto, 6 000 euroa tutkimukseen ”In vivo modeling of alpha-synuclein in rodents and studies with CDNF”.
 • Garton Daniel, B.A., Helsingin yliopisto, 8 000 euroa tutkimukseen “Analysis of endogenous GDNF function in brain monoamine systems”.
 • Jaakkola Elina, LL, Turun yliopisto, 3 500 euroa tutkimukseen “Non-motor symptoms and brain dopamine transporter imaging in Parkinson's disease”.
 • Mäkinen Elina, LK, Turun yliopisto, 2 000 euroa tutkimukseen “Dopamine transporter binding in the differential diagnosis and predicting outcomes in patients with Parkinsonism”.          
 • Ortiz Rebekka, LL, HUS, 12 500 euroa tutkimukseen ”Dystonioiden vaikutus työkykyyn ja niiden esiintyvyys Suomessa vuosina 2007-2016”.            
 • Renko Juho-Matti, prov., Helsingin yliopisto, 8 000 euroa tutkimukseen ”Neuroprotective effects and mechanisms of action of neurotrophic factors (CDNF, MANF and GDNF) and their mimetics in experimental in vivo models of Parkinson ́s disease”. 
 • Turconi Giorgio, M.Sc., Helsingin yliopisto, 8 000 euroa tutkimukseen “New treatment modes and models for Parkinson’s disease (PD)”.
 • Ylikotila Pauli, LL, MSc, Turun yliopisto, 6 000 euroa tutkimukseen ”Perinnölliset tekijät Parkinsonin taudin synnyssä”.

Apuraha muuhun tieteelliseen tutkimukseen (yhteensä 15 000 euroa)

 • Murros Kari, neurologian erikoislääkäri, LKT, neurol. dos. (KY), HUS/HYKS neurologian klinikka, 3 000 euroa tutkimukseen ”Magnetiiitti ja Parkinsonin tauti (Mag-Park-tutkimus)”.
 • Murtomäki Kirsi-Marja, LL, neurologian erikoislääkäri, Isotooppiyksikkö Meilahti ja Jorvi, 2 000 euroa tutkimukseen ”Non-motoriset oireet ja aivojen dopamiinitransportterisitoutuminen, NMDAT”.
 • Sipilä Jussi, LT, VTK, neurologian erikoislääkäri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Tyks, 2 000 euroa tutkimukseen ”Wilsonin tauti Suomessa”.
 • Tuominen Raimo, LKT, Helsingin yliopisto, Farmasian laitos, 8 000 euroa tutkimukseen “Effects of neurotrophic factors on major neurotransmitters in the brain”.        

           

Matka-apuraha (yhteensä 28 355 euroa)

 

 • Brück  Anna, LT, Turun PET keskus, 665 euroa
 • Deshpande Prasannakumar, PhD, 2 000 euroa
 • Jaakkola Elina, LL, Turun yliopisto, 2 000 euroa
 • Julku Ulrika, Prov., Helsingin yliopisto, 2 000 euroa
 • Koivu  Maija, Neurologian erikoislääkäri, HUS/Neurologian klinikka, 2 000 euroa
 • Konovalova Julia, M.Sc., Helsingin yliopisto, 2 000 euroa
 • Lehtonen Sarka, Ph.D. Pharm.,  A.I.Virtanen Institute for Molecular Sciences, Itä-Suomen yliopisto, 2 000 euroa
 • Martikainen Kirsti, LT, neurol.erik.lääk., Erityisosaamiskeskus Suvituuli, 2 000 euroa
 • Mäkinen Elina, LK, TYKS ja Turun yliopisto, 2 000 euroa
 • Ortiz Rebekka, LL, HUS, 2 000 euroa
 • Pakarinen Emmi, FM, Biotekniikan instituutti, Helsingin yliopisto, 2 000 euroa
 • Sipilä Jussi, LT, VTK, neurologian erikoislääkäri, Turun yliopisto, 890 euroa
 • Srinivasan Vignesh, Graduating Master's degree, Helsingin yliopisto, 800 euroa
 • Stepanova Polina, M.Sc., Institute of Biotechnology, 2 000 euroa
 • Svarcbahs Reinis, MSc. Pharm., Helsingin yliopisto, 2 000 euroa
 • Valkonen Kati, LL, HUS, Neurologian klinikka, 2 000 euroa

 

Jaa artikkeli