Suomen Parkinson-liiton syysliittokokous pidettiin Turussa 17.11.2018. Kokouksen asialistalla oli mm. varapuheenjohtajan valinta, neljän liittohallituksen varsinaisen jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinnat, toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2019 sekä sääntömuutos, johon sisältyy mm. liiton nimen muutos.

Ennen varsinaisen kokouksen alkamista yksi vuoden 2018 Suomen Parkinson-säätiö sr:n apurahansaajista, tohtorikoulutettava, LK Elina Mäkinen Turun yliopistosta esitteli tutkimustyönsä Dopamiinitransportterisitoutuminen parkinsonismin erotusdiagnostiikassa ja ennusteessa. Tutkimuksesta tulee myöhemmin lisätietoa Parkinson-liiton kotisivuille.

Kokouksessa liiton varapuheenjohtajaksi kaudelle 2019–2020 valittiin uudelleen Tuija Vuorinen.

Liiton puheenjohtaja Markku Partinen toivoi hallitukselta mm. mahdollisimman monipuolista alueellista edustusta, mikä toteutuukin liittohallituksen vuoden 2019 kokoonpanossa. Varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä ovat:

  • Taina Lehtinen (Suomen Dystonia-yhdistys), varalla Veijo Lehtonen (Suomen Dystonia-yhdistys)
  • Esko Myllylä (Turun seudun Parkinson-yhdistys), varalla Antti Reinikainen (Turun seudun Parkinson-yhdistys)
  • Seppo Nieminen (Uudenmaan Parkinson-yhdistys), varalla Anneli Vuoristo-Salonen (Uudenmaan Parkinson-yhdistys)
  • Matti Nykänen (Kuopion Parkinson-yhdistys), varalla Timo Korhonen (Mikkelin Parkinson-yhdistys)
  • Ritva Roine (Keski-Suomen Parkinson-yhdistys), varalla Jari Hämäläinen (Uudenmaan Parkinson-yhdistys)
  • Juha Rinne (Turun seudun Parkinson-yhdistys), varalla Valtteri Kaasinen (Turun seudun Parkinson-yhdistys)
  • Olof Thesslund (Pohjois-Kymen Parkinson-yhdistys), varalla Ritva Kallioniemi (Etelä-Kymen Parkinson-yhdistys)
  • Teuvo Viinikangas (Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys), varalla Osmo Kaikuvuo (Tampereen Parkinson-yhdistys)

Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. Ensi vuonna teemana on tiedon ja tietoisuuden lisääminen liiton toiminnasta ja sen edustamista liikehäiriösairauksista.

Liittohallituksen esittämät sääntömuutokset hyväksyttiin. Liiton nimi lyhenee ja yksinkertaistuu Suomen Parkinson-liitto ry:stä muotoon Parkinsonliitto ry. Ruotsiksi nimestä tulee vastaavasti Parkinsonförbundet rf, englanniksi Finnish Parkinson Association. Uudet säännöt astuvat voimaan Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttyä ne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa liittohallituksen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Vas. Esko Myllylä, Matti Nykänen, Ritva Roine, Taina Lehtinen, Teuvo Viinikangas, Tuija Vuorinen, Juha Rinne, Anneli Vuoristo-Salonen, Markku Partinen, Olof Thesslund, Jari Hämäläinen, Veijo Lehtonen, Seppo Nieminen ja Timo Korhonen. Kuvasta puuttuu Antti Reinikainen, Valtteri Kaasinen ja Osmo Kaikuvuo.

Jaa artikkeli