Tukea ja tietoa omaishoitajille - Syksyn tapahtumat

 

Facebook-kampanja työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta Verkoston vuoden teemana on työn ja omaishoidon yhteensovittaminen. Verkkosivujen teemasivulle https://omaishoidonverkosto.fi/tyoelama-ja-omaishoito/ on koottu tietoa yhteensovittamisen tueksi ja vastauksia usein mietityttäviin kysymyksiin. Aiheesta tehdään verkoston Facebook sivuille nostoja elokuun ajan sosiaalisen median kampanjana. Käykää jakamassa ja tykkäämässä!

Omaishoidon maakuntapäivät Omaishoitajaliiton järjestämät Maakuntapäivät ovat avoimia tilaisuuksia, joissa omaishoidosta kiinnostuneet käsittelevät yhdessä ajankohtaisia omaishoidon kysymyksiä. Vuonna 2020 maakuntapäivillä käydään vuoropuhelua omaishoidosta ja kehitetään maakunnallisia vaikuttamisen keinoja. Tilaisuudet järjestetään syksyn aikana verkkovälitteisesti sekä koronatilanteen niin salliessa rajatuin osallistujamäärin myös paikan päällä. Maakuntapäivien ajankohdat 2020: (Lisätietoa Omaishoitajaliiton verkkosivuilta). Pohjanmaa, Vaasa 1.10., Etelä-Karjala ja Kymenlaakso, Imatra 18.11., Keski-Suomi, Jyväskylä 24.11. ja Etelä- ja Pohjois-Savo, Mikkeli 26.11.

 

6.10. Eurooppalaista omaishoitajien päivää vietetään ensimmäistä kertaa Päivän tavoitteena on nostaa esille omaishoitajien keskeistä merkitystä ja tuen tarvetta. Eurocarersin suunnitelmista päivän kampanjaksi voi lukea täältä. Eurocarersin uusimmassa uutiskirjeessä on asiaa mm. koronan vaikutuksista omaishoitajiin Euroopassa ja kutsu etäseminaariin integroidusta hoidosta. https://omaishoidonverkosto.fi/wp-content/uploads/2020/08/Eurocarers-uutiskirje-syksy-2020.pdf

 

 

 

 

Tunteet ja kokemukset omaishoitotilanteissa Torstai 29.10.2020 klo 12.30–15.45

Seminaariin on mahdollista seurata myös etänä, ilmoittautuneille lähetetään linkki tapahtumaan. Lisätietoja tästä linkistä

 

FinFamin verkkoluentoja omaisille FinFami on tehnyt tallenteita 34:stä liveluennosta, joita voi katsoa jälkikäteen. Aiheina mm. omaishoidon tuki, oma toimintakyky ja jaksaminen. Liveluentojen tiedot ja niiden tallenteet löytyvät https://finfami.fi/verkkoluennot/  

 

Tunne voimavarasi -hankkeen yksilö- ja ryhmätoiminta omaishoitajanaisille käynnistyy

Tunne voimavarasi -hanke järjestää tukea ikääntyneille omaishoitajanaisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa omaishoitosuhteessa. Syksyllä 2020 käynnistyvät omaishoitajien vertaistuelliset pienryhmät. Ryhmä kokoontuu 4-5 kertaa, ja ryhmäkertojen teemoina ovat mm. ikääntyminen ja naiseus ja oman tunnesäätelyn keinot. Ryhmään pääsyä edeltää kahdenkeskiset yksilökeskustelut ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijan kanssa. Yksilökeskusteluja ja vertaisryhmiä toteutetaan sekä kasvokkain että verkossa, joten niihin voivat ottaa osaa kaikkialla Suomessa asuvat ikääntyneet omaishoitajanaiset. Kerro tukimuodoista omaishoitajanaisille ja rohkaise heitä ottamaan yhteyttä! Lisätietoa löydät Tunne voimavarasi -hankkeen nettisivuilta: www.tunnevoimavarasi.fi

 

Vartti vahvuuksille -kampanja jatkuu

Ikäinstituutin Vartti vahvuuksille -kampanja jatkuu 17.8.–30.9. Järjestämällä Vartin vahvuuksille voimme nostaa esiin vahvuuksia. Vartti voi myös olla osa etäyhteyksin toteutettavaa ryhmäkeskustelua, kerhokokoontumista tai oma tapahtumansa. Vartti vahvuuksille -tietoisku järjestetään Zoomissa 1.9.2020 klo 14-14.30. Tule mukaan kuulemaan, kuinka toteutat Vahvuusvartin etäyhteyksillä. Mukaan tietoiskuun ja vartin järjestäjäksi voit ilmoittautua Ikäopiston Vartti vahvuuksille –kampanjasivulla https://ikaopisto.fi/varttivahvuuksille/

 

Lisätietoja tiedotteesta

Suomen omaishoidon verkoston koordinaattori Pilvi Nummelin, puh. 040 6709 332 pilvi.nummelin@omaishoitajat.fi Syyskuusta alkaen aluekoordinaattori Pia Järnstedt, pia.jarnstedt@omaishoitajat.fi, 020 7806 581

https://omaishoidonverkosto.fi/

https://www.facebook.com/omaishoidonverkosto/

Twitter-tili @Oh_verkosto

Jaa artikkeli