Neurologian Vuoden nuori tutkija –palkinto myönnettiin 38-vuotiaalle neurologian erikoislääkäri, Dr.med. Filip Schperjansille. Hän työskentelee erikoislääkärinä ja tutkijana Hyksin Neurokeskuksessa.

Mikrobisto-suoli-aivo-akselin tutkimus on tällä hetkellä hyvin aktiivista ympäri maailmaa. Neurologian erikoislääkäri Filip Scheperjans on ollut avaamassa tätä uutta tutkimussuuntausta osoittamalla ensimmäistä kertaa parkinsonpotilaiden suoliston poikkeavan bakteeriflooran.

Scheperjans on menestynyt erinomaisesti tutkimusrahoituksen saamisessa ajankohtaiselle tutkimustyölleen mm. Michael J. Foxin tutkimussäätiöltä, Suomen Akatemialta ja Suomen Lääketieteen Säätiöltä. Hän on verkostoitunut laajasti kansainvälisesti.

Scheperjans rekrytoi tutkimukseensa yhteensä 277 parkinsonpotilasta ja vertailuhenkilöä, joista tutkimusjoukkoon valikoitui 72 potilasta. Heidän näytteitä verrattiin saman kokoiseen terveiden henkilöiden verrokkijoukkoon. Kun tulokset mikrobiston erilaisuudesta osoittautuivat selviksi, hanke sai Foxin säätiöltä jatkorahoituksen. Seurantatutkimuksella pystyttiin osoittamaan, että suoliston bakteeriston muutokset olivat  myös pysyviä ja olivat yhteydessä taudin etenemiseen.

Kolmen vuoden välein jaettava Nuoren tutkijan palkinnon saajan tulee olla ansioitunut nuori tutkija, Suomen Neurologisen Yhdistyksen jäsen, lääketieteen tohtorin tutkinnon suorittanut ja palkinnon saadessaan enintään 40 vuotta täyttänyt. Suomen Neurologisen Yhdistyksen jäsenet saavat esittää ehdotuksia palkinnon saajaksi ja valinnan tekee yhdistyksen hallitus. Palkinto luovutettiin Scheperjansille Neurologipäivillä 31.10.2019 Helsingissä. 

Jaa artikkeli