Uudenmaan Parkinson-yhdistys juhlisti 30-vuotista taivaltaan juhlaseminaarilla 13.3.2018 Helsingin Meilahdessa ja myöhemmin illalla vuosijuhlilla, jotka vietettiin hotelli presidentissä.

Juhlallisuudet ajoittuivat Parkinson-viikolle, jonka kohokohtia perjantain seminaari epäilemättä oli.

Uudenmaan Parkinson-yhdistys perustettiin vuonna 1988, vaikka tapaamisia oli ollut jo alkuvuodesta 1986 silloisen Suomen Parkinson-yhdistyksen alajaostona. Ensimmäisistä kokoontumisista on kertonut muun muassa Ritva Sario, jonka haastattelun voit lukea tästä.

Paula Risikko ja Jan Vapaavuori esittivät tervehdyksensä

Seminaarin puhujakaarti oli nimekästä ja ansioitunutta. Luennoimassa olivat prof. Markku Partinen unihäiriöiden yhteydestä Parkinsonin tautiin, prof. Anu Wartiovaara energia-aineenvaihdunnasta ja Parkinsonin taudista, prof Eeva-Maija Rutanen Parkinsonin taudin tuomista muutoksista ja prof. Seppo Kaakkola lääkehoidon näkymistä.

Tilaisuuden suojelija, eduskunnan puhemies Paula Risikko esitti tervehdyksensä 
Kuva: Jarmo Laakso

Luennoitsijoiden lisäksi tilaisuudessa esittivät tervehdyksensä pormestari Jan Vapaavuori sekä tapahtuman suojelija eduskunnan puhemies Paula Risikko. Molemmat kiittivät UPY:ä ansiokkaasta työstä.

Eeva-Liisa Näsi osallistui Seminaariin hyvillä mielin.

Parkinsonin taudin kanssa työskenteleville Näsi haluaisi sanoa samaa kuin nyt terveydenhoidon ammattilaisille: ”Olkaa kärsivällisiä ja kuunnelkaa ja ymmärtäkää”, Näsi evästää. ”Ottakaa selvää Parkinsonin taudista ja kuunnelkaa potilasta.” Näsin mielestä olisi myös tärkeää, että potilas saisi pitää saman lääkärin mahdollisimman kauan. Pysyvä lääkärisuhde auttaa Näsin kokemuksen mukaan pärjäämään taudin kanssa.

Yleisöstä kysymys lääkehoidosta hoivayksiköissä

Mari Ojala esitti luennon lopulla yleisökysymyksen Parkinsonia sairastavan lääkehoidon ongelmista vuode- ja kuntoutusosastoilla. Ojalan mukaan hänen kokemuksensa on, ettei lääkehoidon aikataulutusta ymmärretä, ja sairastava on saanut lääkkeitä jopa liikaa. Ylilääkitys on johtanut pakkoliikkeisiin.

Tilaisuus kokosi kolmisensataa Parkinsonin taudista kiinnostunutta jäsentä, ammattilaista ja  läheistä.

 

Professori Seppo Kaakkola totesi, että on tavannust ilmoittaa potilasasiakirjoissa, että häntä saa konsultoida. Rohkaisu ei kuitenkaan ole purrut ja Kaakkola totesi, että tällaisia yhteydenottoja on tullut harvoin.

Seminaarin luennoista enemmän Parkinson-postia 2/2018:ssa.

Ilari Huhtasalo

 
Jaa artikkeli