Laura Jussila ohjaa sopeutumisvalmennuskurssia verkossa

Tekniikan nopea kehitys on tuonut sosiaali- ja terveyspalvelut lähemmäs asiakkaan kotisohvaa. Asiakkaille suunnattujen sähköisten palveluiden kehittyminen on lähtenyt liikkeelle kanta-palveluista ja edennyt jo siihen pisteeseen, että viranomaiset tarjoavat neuvontaa chat- ja videoyhteyden välityksellä. Kannattaa muuten joskus vilkaista kansalaisneuvonta.fi –sivustoa!

Etäyhteys tunnustetaan jo toimivana tapana järjestää lääkärinaikoja ja muuta terveydenhuoltoa. Vastaanottoaikaa tukevat apuvälineet, kuten vaikka Parkinsonranneke tai oirepäiväkirjat tekevät tuloaan isosti.

Parkinson-liitto etäpalveluiden eturintamassa

Parkinson-liitto ei ole jäänyt asiassa sivustakatsojaksi ja on nyt kahden vuoden ajan järjestänyt sopeutumisvalmennuskurssia verkossa. Kahden vuoden ajan käynnissä ollut Verkkosova-hanke on saanut jatkoa seuraavalle kahdelle vuodelle.

Verkkosova-kurssit järjestetään kerrallaan seitsemälle osallistujalle. Kurssilla on kahdeksan tapaamista, jotka järjestetään videoneuvotteluna. Tapaamiskerrat on alustanut asiantuntija. Kunkin tapaamisen aiheeseen liittyvää keskustelua on tämän jälkeen jatkettu etäyhteyden välityksellä.

Sitoutuminen ja ryhmäytyminen yllättivät myönteisesti

Laura Jussila on työskennellyt verkkosovan parissa alusta asti projektityöntekijänä Parkinson-liitossa. Jussila on taustaltaan fysioterapeutti ja työskennellyt aiemmin yksilöiden sekä ryhmien kanssa.

”Kursseilla yllätti myönteisesti osallistujien sitoutuminen kurssiin ja keskinäinen ryhmäytyminen”, Jussila kertoo.

Ryhmäytyminen näkyi keskinäisessä yhteydenpidossa, josta myös osallistujat olivat hyvillään. ”Kurssilla oli toki teknisiä vaikeuksia. Lisäksi toiset osasivat välineiden käytön toisia paremmin.” Tämä kääntyi yllättäen kurssin myötä mahdollisuudeksi, kun kurssilaiset neuvoivat ja auttoivat toisiaan laitteiden käytössä.

Asia kiinnostaa - ja syystä!

Verkkokurssilla saatuja kokemuksia on kyselty monelta taholta. Asiasta on valmistunut myös kourallinen opinnäytetöitä Turun ammattikorkeakoulussa.

Ja kokemukset. Ne ovat olleet myönteisiä.

Kurssille osallistumista eivät ole estäneet maantieteellinen sijainti eivätkä liikuntakyvyn rajoitteet. Matkakustannuksia ei ole syntynyt ja osallistujat ovat saaneet pysyä turvallisessa ympäristössä – omassa kodissaan.

Myös läppärin videokuva on tarjonnut odottamattomia mahdollisuuksia. ”Videokuvan rajaamisella pystyy vaikuttamiaan siihen, mikä osa itsestä näkyy. Kaikkia oireita ei tarvitse näyttää”, Jussila mainitsee.

Monipuolista kurssisisältöä jatkossa myös dystoniaa ja MS-tautia sairastaville

Kurssilla käsitellyt sisällöt ovat valottaneet Parkinsonin tautia eri puolilta. Jussila sekä kullekin kerralla valittu asiantuntija ovat istuneet läppärin äärellä Turussa ja osallistujat ovat päässeet keskustelemaan omilta kotikoneiltaan. Aiheet ovat käsitelleet sairauteen sopeutumista, mielialaa, stressiä ja muille ihmisille sairaudesta kertomista sekä sosiaaliturvaa. Lääkitykseen liittyviä asioita on puhuttu neurologin kanssa ja liikunnan, ravitsemuksen sekä muun itsehoidon tärkeyttä on nostettu esille.

”Kurssilla on pyritty tarjoamaan myönteistä elämänasennetta ja rohkaisua”, Jussila sanoo. Jatkohankkeessa 2017-2018 mukaan pääsevät myös dystoniaa ja MS-tautia sairastavat Parkinson-verkkokurssien jatkuessa..

Verkkotapaamiset ovat luentoja osallistavampia

Suvituulessa järjestetään toistakymmentä perinteistä sopeutumisvalmennuskurssia vuodessa. Mitkä osa-alueet toteutuvat paremmin tavallisilla kursseilla?

”Eleiden välittäminen ja katsekontaktin luominen yksittäiseen ihmiseen on tietokoneen välityksellä mahdotonta. Sanallisen viestinnän merkitys korostuu verkkokurssilla” Jussila nimeää.

Tietysti perinteisellä sopeutumisvalmennuskurssilla pystytään huomioimaan fysioterapeuttinen ohjaus eri tavoin. Yllättävästi kuitenkin asiantuntijatapaamiset ovat verkkokurssilla olleet perinteisempiä asiantuntijaluentoja osallistavampia ja kuuntelijat ovat kyselleet aktiivisesti.

Jussilan mukaan verkkosova-kursseista osallistujilta saatu palaute on ollut myönteistä, eikä se ole merkittävästi eronnut perinteisten kurssien saamasta palautteesta.

Paras palaute on kuitenkin ollut kurssilaisten kesken jatkuva yhteydenpito. Kurssilaiset ovat jatkaneet yhteydenpitoa samoilla videoyhteyksillä, kuin kurssin aikana. Eräs kurssikin kokoontuu säännöllisesti joka toinen viikko vielä vuodenkin jälkeen. 

Sopeutumisvalmennuksen digiloikka -seminaari Verkkosovan mahdollisuuksista 4.4. Turussa!

Ilari Huhtasalo
 

 

 

Jaa artikkeli