FT Katri Sääksjärvi esitteli väitöskirjatyönsä Ravinnon, elintapojen sekä sydän ja verisuonintautien riskitekijöiden yhteys Parkinsonin taudin riskiin Parkinson-liiton syysliittokokouksen yhteydessä Turun Suvituulessa. Sääksjärvi on saanut tutkimukseensa Parkinson-säätiön apurahaa.

Sääksjärvi kertoi, että Parkinsonin taudin osalta ravitsemukseen liittyviä seurantatutkimuksia on maailmassa tehty vielä vähän eli alle kymmenen.

Oman tutkimusaineistonsa hän kokosi Autoklinikka-tutkimuksiin (v. 1966–1980) osallistuneista ihmisistä, jotka eivät tutkimuksen alkuvaiheessa sairastaneet Parkinsonin tautia. Terveyttä koskevien rekisterien avulla näiden ihmisten sairastumista Parkinsonin tautiin seurattiin vuosikymmenen ajan.

Omassa tutkimuksessaan ei Sääksjärvi löytänyt yksittäisiä ruoka-aineita, jotka olisivat vaikuttaneet Parkinsonin taudin riskiin.

”Joitakin yhteyksiä löytyi kuitenkin. Hedelmät ja marjat näyttivät pienentävän naisten riskiä Parkinsonin tautiin sairastumiseen. Maidon kulutus oli taas yhteydessä kohonneeseen sairastumisrikiin. Sen sijaan hapatetut maitotuotteen eivät lisänneet tautiin sairastumisen riskiä.”

Vastoin yleisiä oletuksia lihajalosteiden ja makkaroiden syöminen näytti Sääksjärven tutkimusaineistossa suojaavan Parkinsonin taudilta. Myöskään epäterveellinen tai terveellinen syömisen yhteyttä tautiin sairastumisen riskiin ei tutkimuksessa voitu osoittaa.

Ihmisillä, joilla oli sydän- ja verisuonisairauksen riskitekijöitä, oli tutkimuksessa pienentynyt riski sairastua Parkinsonin tautiin, mikä johtui kohonneista veren rasva- ja sokeriarvoista.

FT Katri Sääksjärvi esitteli Parkinson-liiton syysliittokokouksessa
väitöskirjatyötään, joka käsittelee elintapojen vaikutusta Parkinsonin taudin riskiin.

Toisaalta lievä ylipaino lisäsi sairastumisriskiä. Monet tautiin sairastuneet kuitenkin laihtuvat jo ennen oireiden ilmaantumista ja samalla myös veren rasva- ja sokeriarvot muuttuvat.

Sääksjärvi pohtikin, voisivatko veren matalat rasva- ja sokeriarvot ennustaa puhkeamassa olevaa Parkinsonin tautia.

Alkoholin käytöllä ei tutkimuksessa ollut yhteyttä Parkinsonin taudin syntyyn.

Parkinsonin tautiin sairastumiselta suojaaviksi tekijöiksi osoittautuivat Sääksjärven tutkimuksessa marjojen syönnin ja veren kohonneiden rasva- ja sokeriarvojen ohella runsas liikunta, kahvinjuonti ja tupakointi.

Sääksjärvi totesi, ettei tutkimuksessaan voinut osoittaa sellaisia tautiin sairastumisen riskitekijöitä, joihin elintapavalinnoilla voisi vaikuttaa. Vaikutusta elintavoilla saattaa olla, mutta lisätutkimusta tarvitaan.

 

Jaa artikkeli