Digitalisaation kehitys, tekoäly, robotismi, ilmastonmuutos, sote-uudistus… Nämä ovat kaikki asioita, joiden merkitys tulee vääjäämättä kasvamaan lähitulevaisuudessa. Meitä Parkinsonliiton työntekijöitä on ollut eri tilaisuuksissa kuulemassa ja osallistumassa järjestöjen tulevaisuuskeskusteluihin. Tulevaisuutta voi ja pitää ennakoida, jotta muutokseen voidaan varautua ajoissa eikä käy niin, että tulevaisuus jyrää ylitsemme.

Järjestöt ovat osa sote-palvelua yksilön kuntoutuspolulla. Järjestöillä on tärkeää tietoa kohderyhmiensä tarpeista ja tätä tietoa voisi hyödyntää paremmin julkisten palveluiden kehittämisessä. Sote-järjestöillä on nyt vaarana jäädä kuntien suunnitelmien ulkopuolelle. Toivottavasti kunnat ymmärtävät järjestöjen merkityksen hyvinvoinnin tuottajina! Tulevaisuudessa järjestöjen tulee tehdä keskenään entistä enemmän yhteistyötä ja luoda suhteita myös muiden alojen järjestöihin ja yksityisiin toimijoihin.

Tekoäly tulee aiheuttamaan muutoksia työn tekemiseen. Osa työtehtävistä tai jopa ammateista katoaa. Tekoäly voi kuulostaa pelottavalta, mutta se tulisi itse asiassa nähdä mahdollistajana. Kun tekoäly hoitaa tulevaisuudessa paperityöt, rekisterit, tilastoinnit ja muut, meille ihmisille jää enemmän aikaa kohdata toisemme. Tekniikka ei tule koskaan korvaamaan järjestöissä tehtävää vaikuttamistyötä ja ihmisten välistä kohtaamista sekä organisointia. Siihen tarvitaan järjestöjä ja vapaaehtoisia.

Ilmastonmuutos pakottaa meidät kaikki kyseenalaistamaan arjen ratkaisumme. Kestävä hyvinvointi vaatii kestäviä tekoja. Ja niitähän me järjestöt juuri tarjoamme. Parkinsonliiton arvot, joihin myös jäsenyhdistykset ovat sitoutuneet, kestävät tarkastelua myös kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta. Inhimillisyys, osallisuus, asiantuntemus, tasavertaisuus ja luotettavuus ovat arvojamme, joiden päälle rakentuu vapaaehtoistyö, vertaisuus, yhteisöllisyys ja merkityksellisyys. Järjestöt saattavat ihmisiä yhteen, tarjoavat vertaistukea, toimintaa ja tietoa ja ehkäisevät näin syrjäytymistä. Sillä aineelliselle kulutukselle maapallo asettaa rajat, mutta aineetonta elämänlaatua ja elämäniloa ei voi koskaan tuottaa liikaa. Tämä jos mikä on kestävää hyvinvointia.

Ei siis syytä huoleen, tarve järjestötoiminnalle on ja pysyy. Ottakaamme uusi ja tuntematon teknologia vastaan ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin ja jatkakaamme tärkeää yhteiskunnallista vaikuttamistyötämme!

 

Reetta Siltanen
järjestösuunnittelija

Jaa artikkeli