Sote-uudistuksen käsittely kommenttien, kolumnien ja uutisten muodossa on aiheena loppuun kulunut. Viime hallituskauden loppumetreillä kariutunut uudistus kiinnostaa enää harmittavan vähän ottaen huomioon aiheen tärkeyden oikeastaan jokaiselle suomalaiselle.

Tässä mennään nyt:

  • Tulevaisuudessa Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut tuotetaan maakunnan ja niiden muodostamien yhteistyöalueen järjestämänä
  • Yksityiset palveluntuottajat päästetään tuottamaan perusterveydenhuollon palveluja. Näiltä osin myös julkinen palvelutuotanto yhtiöitetään
  • ​Erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön palvelut pysyvät pääosin julkisena palveluntuotantona

Olen edustanut Parkinson-liiton lisäksi muita potilasjärjestöjä Sosiaali- ja terveysministeriön rationaalisen lääkehoidon toimeenpanon ohjausryhmässä. Pitkäniminen työryhmä pohtii lääkehoidon järjestämistä sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. Tässä vaiheessa työskentelyä ei juuri ole kerrottavaa: työskentely on keskittynyt tarkkailemaan sote-uudistuksen käänteitä ja kartoittanut nykyistä lääkehuollon käytäntöä Suomessa ja muissa pohjoismaissa.

Rationaalinen lääkehoito tarkoittaa käytännössä huolehtimista siitä, ettei lääkkeitä syödä liikaa tai liian vähän. Rationaalisessa lääkehoidossa pyritään myös huolehtimaan lääkehuollon vaikuttavuudesta sekä potilasturvallisuudesta. Suomeksi että lääkkeet toimivat eivätkä ne pääse aiheuttamaan vaarallisia yhtenäisvaikutuksia.

Ohjausryhmän työskentely on jakautunut alaryhmiin, joissa on edustus valtion virastoista, sairaanhoitopiireistä, lääketeollisuudesta, lääkäri- ja apteekkariliitoista sekä potilasjärjestöistä. Olen osallistunut lääkehuollon rakenteet –alaryhmän työskentelyyn, joka keskittyy apteekkeja koskevaan suunnitteluun. Keskeisiä aiheita ovat esimerkiksi potilaan siirtymät laitos- ja avoapteekkien välillä sekä rationaalisen lääkehoidon edistäminen lääkehuollon rakenteissa.

Vuoden alusta alkanut työskentely on nyt huipentumassa. Sote-uudistuksen keskeiset lakiluonnokset ovat lausuntokierroksella ja pian myös valinnanvapaudesta linjataan tarkemmin. Rationaalisen lääkehoidon työryhmä alkaa laatia näkemystä siitä, kuinka tulevaisuuden lääkehoito Suomessa järjestetään. Suuria muutoksia tuskin on odotettavissa, mutta ministeriössä ja virastoissa on asiassa myönteinen vire. Lääkäreille povataan lisää apuvälineitä järkevään lääkinnästä huolehtimiseen.

Potilasjärjestöedustajana pidän ykköstavoitteena potilaan hyvää lääkehoitoa. Toivon, että lääkkeet saa tulevaisuudessakin läheltä, asiantuntevan ihmisen takaa. Lääkkeet määrää lääkäri, joka osaa aidosti harkita lääkityksen kokonaisuutta ja ottaa vastuuta potilaan hyvinvoinnista.

p.s. Olisin halunnut lisätä jonkun infokaavion aiheesta, mutta vanhat ovat vanhentuneita eivätkä uudet ole vielä jaettavissa. 

Ilari Huhtasalo

Jaa artikkeli