TIEDOTE
Julkaisuvapaa heti

Päijät-Hämeen kokemuskoulutusverkosto kokoaa yhteen seudun kokemusosaajat

ahden seudun potilas- ja mielenterveysjärjestöt ovat järjestäytyneet ja alkavat tarjota kokemusosaamista syksystä alkaen yhteistyössä. Kokemuskouluttajat, kokemusasiantuntijat ja kokemusohjaajat toimivat omien järjestöjensä puitteista, eikä markkinointia tai yhteydenpitoa ole tähän asti koordinoitu. Järjestöt ovat löytäneet toisensa kokemuskoulutusverkoston puitteissa.

Kokemusosaaja on pitkäaikaissairas, päihde- tai mielenterveyskuntoutuja tai vammainen, joka jakaa tarinansa ja kertoo elämästään. Kokemuskouluttajia pyydetään paljon esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksiin. Tarinan kuulijalle sairaus avautuu oppikirjoja syvemmin – teoria saa ihmiskasvot.

”Tässä oli selvä yhteystyön paikka”, Suomen Parkinson-liiton järjestösuunnittelija Ilari Huhtasalo toteaa. ”Päijät-Hämeessä toimii lähelle sata potilas- sekä mielenterveysjärjestöä, joista useimmat järjestävät kokemusasiantuntijatoimintaa”, Huhtasalo jatkaa. Kokemuskoulutusverkoston ohjausryhmä on toiminut kanavana vaihtaa kokemuksia ja suunnitella yhteistä toimintaa Päijät-Hämeen alueella.

Jukka Tahvola pitää kokemuskoulutusta merkityksellisenä ja kuulijoille tärkeänä työnä. Tahvola sairastaa itse Parkinsonin tautia, ja vierailee kertomassa elämästään ja sairaudestaan muille sairastaville ja myös opiskelijoille. ”Monesti tilaisuuden jälkeen joku kuulija tulee luokseni kiittämään kädestä pitäen ja sanoo, että puheenvuoroni on avannut uusia ovia hänen elämässään.” Tahvola kertoo.

”Opiskelijat saavat kokemusasiantuntijoista ihan älyttömästi.” Johanna Laurila koulutuskeskus Salpauksesta kertoo. ”Puheenvuorojen näkökulma on toisenlainen kuin oppitunneilla on tarjolla. Kokemuspuhujat jakavat aitoa tietoa, hyviä tarinoita ja opettavat myös kohtaamista. Opiskelijoille on tärkeää myös mahdollisuus esittää kysymyksiä aiheista, jotka menevät kirjatiedon ohi.” Laurila kertoo.

Kokemusasiantuntija jakaa kokemuksensa muille samassa tilanteessa oleville tai auttaa viranomaisia kehittämään omia palveluitaan. Kokemusasiantuntijat ovat tavallisesti mielenterveys- tai päihdejärjestöistä kun taas kokemuskouluttajat potilas- tai vammaisjärjestöistä. Tehtävät ovat kuitenkin samantyyppisiä. 

Kokemusasiantuntijana toimivan Mervi Piiroisen mukaan mielenterveys- tai päihdeongelmasta kertominen osana toisen ihmisen elämäntarinaa auttaa kuulijoita ymmärtämään ilmiöitä osana elämää. ”Oma mielenterveysongelma saa yleensä oikeat mittasuhteet sen jälkeen, kun kuulee muiden kokemuksista”, Piiroinen sanoo.

Päijät-Hämeen kokemusasiantuntijat tapaavat torstaina 2.6. klo 10-14 Lahden klubitalolla. Vaihdamme kokemuksia ja suunnittelemme yhteydenpitoa oppilaitoksiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin.

Lokakuun 3. kokoamme sosiaali- ja terveydenhuollon osaajat ja koulutustahot yhteen Lahden ammattikorkeakoululla klo 12.00 alkavaan iltapäivätilaisuuteen. Kerromme miksi sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus ja kehittäminen menee mönkään ilman kokemuksen ääntä!

Lisätietoja:
järjestösuunnittelija Ilari Huhtasalo
p. 0400 856 005 / ilari.huhtasalo@parkinson.fi

Jaa artikkeli